+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Скасування обов’язкового використання печаток: чи таки повне скасування?

16 травня, 2017 Інформаційні листи

23 березня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями» № 1982-VIII (далі – «Закон»), який, по суті, спрямований на посилення політики дерегуляції та боротьбу з бюрократизмом в Україні.

19 квітня 2017 року Закон опубліковано у виданні «Голос України». Документ набере чинності через 3 місяці з дня його опублікування.

Законом виключаються вимоги про обов’язкове використання суб’єктами господарювання печаток, навіть за їх наявності, у відносинах з органами державної влади й органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо: раніше використання печаток визначалося законодавчою нормою про необхідність їх проставляння на документах. Якщо суб’єкт господарювання мав печатку, то проставляти її фактично був зобов’язаний.

Нижче окреслюємо основні нововведення Закону.

1. Важливі зміни внесено до ст. 581 Господарського кодексу України, зокрема:

  • прямо закріплено право суб’єкта використовувати у своїй діяльності печатки, однак із застереженням, що використання печатки не є обов’язковим;
  • печатка не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органів державної влади або місцевого самоврядування. Зауважимо, що в цій нормі йдеться тільки про документи, які подаються лише до зазначених органів державної влади або місцевого самоврядування. Як розуміємо, це правило не поширюється на випадки подання документів іншим приватним суб’єктам (у випадку, якщо це окремо погоджено сторонами);
  • копія документа вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на ній проставлено підпис уповноваженої особи суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи – підприємця;
  • орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа в разі, якщо така вимога не встановлена законом;
  • наявність або відсутність печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

2. З Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України») також було виключено положення про те, що обов’язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін (ч. 3 ст. 207 ЦК України).

3. Встановлено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 грн до 1700 грн (ст. 16624 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за вимогу посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування щодо:

  • наявності на документі, що подається суб’єктом господарювання, печатки;
  • нотаріального засвідчення вірності копії документа (якщо це не обов’язково відповідно до закону).

Адміністративна відповідальність також передбачена за відмову посадової особи органів державної влади чи місцевого самоврядування прийняти документ через відсутність:

  • печатки на документі;
  • нотаріального засвідчення вірності копії документа (якщо це не обов’язково відповідно до закону).

4. Внесено зміни щодо оформлення довіреностей на представництво інтересів суб’єктів господарювання в господарському, цивільному та адміністративному судочинстві.

Так, згідно із внесеними Законом змінами довіреність на представництво інтересів у суді може видаватися тільки за підписом керівника чи уповноваженої посадової особи суб’єкта господарювання. Вимоги щодо засвідчення підписів цих осіб печаткою суб’єкта господарювання, навіть за її наявності у суб’єкта господарювання, були виключені з ч. 3 ст. 28 Господарського процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 58 Кодексу адміністративного судочинства України та ч. 3 ст. 42 Цивільного процесуального кодексу України.

Проте одночасно існує спеціальне правило щодо оформлення довіреностей, передбачене в Кодексі адміністративного судочинства України для суб’єктів публічного права: довіреності від імені особи публічного права все ж мають засвідчуватися печаткою такої особи (за її наявності).

Зауважимо також, що ніяких змін до загальних положень ЦК України щодо порядку оформлення довіреностей внесено не було. Це пов’язано з тим, що ст. 246 ЦК України й до цього передбачала, що довіреності від імені юридичної особи (не тільки ті, які оформлюються для представництва інтересів у судах) видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та не містила вимоги про обов’язковість проставляння на довіреності печатки юридичної особи (навіть за її наявності). Тобто при оформленні довіреності юридичною особою печатка не вимагається.

Відповідні зміни щодо виключення положень про необхідність проставляння печаток на тих чи інших документах внесено до низки законодавчих актів, зокрема Законів України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про обіг векселів в Україні», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про інститути спільного інвестування», «Про аграрні розписки» та ін.

Водночас зауважимо, що норми про необхідність проставляння печаток на документах не були виключені та залишились у Податковому кодексі України (далі – «ПК України»). Наприклад, п. 20.1.2 ПК України контролюючим органам надано право отримувати від платників

«довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)»;

п. 44.7 ПК України передбачено право платника надати копії документів

«засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки)»;

п. 48.3 ПК України передбачено, що обов’язковим реквізитом податкової декларації є

«підписи платника податку – фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності)».

У зв’язку з уведенням електронного кабінету платника податків та загалом переходом відносин з державними органами в електронну сферу очікуємо, що найближчим часом усі документи будуть надсилатися контролюючим органам в електронній формі. Тому, з одного боку, необхідність проставляння печатки буде поступово втрачати свою актуальність, з іншого – особливого значення та важливості для платників податків набуватимуть електронні цифрові підписи та забезпечення їх схоронності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 1290

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Як розводити друзів і впливати на людей – за мотивами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 14 лютого, 2018    953

Як розводити друзів (тобто кредиторів) і впливати на людей (тобто товариство, що тобі не належить) – за мотивами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 14 лютого, 2018    1303

Tах-час: висновки та виклики для юристів 13 лютого, 2018    467

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: перші враження 07 лютого, 2018    363

Сертифікація продукції скасована: які наслідки? 07 лютого, 2018    267

Мораторій на проведення перевірок. Чи розповсюджується мораторій на проведення перевірок органами Державної фіскальної служби? 29 січня, 2018    315

До якого суду тепер йти… 12 січня, 2018    372

Досі під тиском: яка справжня мета контролюючих органів? 28 грудня, 2017    274

Коли запрацюють «знижки» на подання документів до суду в електронній формі 22 грудня, 2017    283

Щодо Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 18 грудня, 2017    243

З 15 грудня 2017 року починає діяти оновлений КАСУ. Ключові зміни, на які слід звернути увагу вже зараз 13 грудня, 2017    800

Комплекс вини 28 листопада, 2017    457

Прокоментувати