+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Ризики виникнення постійного представництва за агентськими та/або комісійними договорами  

22 листопада, 2016 Інформаційні листи

У полі зору ініціатив Плану BEPS1, в частині попередження випадків штучного обходу постійного представництва, потрапили агентські та комісійні схеми роботи на ринках збуту товарів (робіт, послуг).

Згідно з ініціативою Плану BEPS2 пропонується, що не тільки укладення резидентом контрактів від імені нерезидента, а й навіть участь резидента у процесі укладення контрактів без факту їх підписання з боку такого резидента, може призводити до набуття таким резидентом статусу постійного представництва нерезидента.

Так, пропонується «укладення контрактів» тлумачити розширено, включаючи також випадки, коли резидент відіграє основну роль при укладенні контрактів (участь у обговореннях та погодженні умов контракту), які укладаються і підписуються нерезидентом без суттєвих змін.

Під час оцінки діяльності резидента як такої, що призводить до статусу постійного представництва, також пропонується враховувати низку факторів, таких як: наявність/відсутність суттєвого контролю (інструкцій, вимог) з боку нерезидента за здійсненням комісіонером його діяльності; надання комісіонером інформації щодо його діяльності з метою отримання погодження від нерезидента; здійснення резидентом агентської або комісіонерської діяльності винятково для одного або декількох нерезидентів протягом тривалого часу; надання послуг агентом або комісіонером паралельно з діяльністю як дистриб’ютора відносно інших компаній і т.д.

Вказане вище свідчить про наявність ризиків визнання резидентів постійними представництвами нерезидентів стосовно значної кількості агентських та/або комісійних схем роботи на ринках збуту товарів (робіт, послуг), що наразі використовуються.

Незважаючи на те, що формально Україна не має обов’язків щодо імплементації плану BEPS, вказані ризики є реальними, оскільки Україна за власною ініціативою приєднується до Плану BEPS та розпочинає процес імплементації Плану BEPS у національне законодавство.

Так, йдеться про Указ Президента №180/2016 від 28 квітня 2016 року «Про заходи щодо протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон», за яким створено робочу групу з підготовки відповідних змін до законодавства з урахуванням ініціатив Плану BEPS.

До того ж українські податкові органи добре обізнані із Планом BEPS та підтримують запропоновану робочою групою Концепцію впровадження основних рекомендацій BEPS в Україні, однією зі складових якої є пропозиції щодо внесення низки змін до пп. 14.1.193 Податкового кодексу України у відповідності до ініціатив BEPS.

Тому не виключено, що агентська та/або комісіонерська діяльність резидентів на користь нерезидентів може найближчим часом стати одним із ключових питань під час проведення податкових перевірок, збору податкової інформації тощо.

Враховуючи вищевикладене, радимо не зволікати з переглядом агентських та комісійних договорів на предмет потенційних ризиків кваліфікації відповідної діяльності резидента як такої, що призводить до виникнення постійного представництва нерезидента.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1План по боротьбі з мінімізацією оподаткування та виведенням прибутку з-під оподаткування.

2Ініціатива № 7 Плану BEPS.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 1319

Прокоментувати