+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Огляд змін до законодавства про бухгалтерський облік 2017

03 листопада, 2017 Інформаційні листи

30 жовтня 2017 року Президент підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)». Зазначений закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, окрім деяких положень, які набирають чинності з 2019 року. Нижче коротко наводимо перелік основних запроваджених змін:

1) національні стандарти бухгалтерського обліку гармонізуються з законодавством Європейського Союзу. Тепер у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон) передбачається, що національні стандарти бухгалтерського обліку повинні відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, а також законодавству Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку;

2) в Закон включаються положення про первинні документи, яке передбачає, що неістотні недоліки в первинних документах не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такий документ надає можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції та містить інші обов’язкові реквізити.

При цьому також включено положення про те, що права та обов’язки сторін господарської операції не можуть залежати від факту відображення такої операції у бухгалтерському обліку сторін;

3) основним нововведенням є нова класифікація підприємств (раніше така класифікація наводилася у ст. 55 Господарського кодексу України). Нову класифікацію підприємств наводимо нижче у таблиці. Підприємство відноситься до певної групи, якщо виконуються будь-які два критерії на підставі даних річної фінансової звітності. Якщо підприємство протягом двох років не відповідає критеріям певної групи, таке підприємство перекваліфіковується до відповідної категорії. Для розрахунку вартості активів та доходу використовується середній курс гривні до євро, встановлений НБУ;

Таблиця нових критеріїв класифікації підприємств в Україні

Категорія/

Критерії

Мікропідприємство Мале підприємство Середнє підприємство Велике підприємство
Балансова вартість активів до 350 тис. євро до 8 млн євро до 20 млн євро понад 20 млн євро
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг до 700 тис. євро до 4 млн євро до 40 млн євро понад 40 млн євро
Середня кількість працівників до 10 осіб до 50 осіб до 250 осіб понад 250 осіб

4) у зв’язку з вищенаведеною новою класифікацією в Закон вводиться нове поняття «підприємства, які становлять суспільний інтерес», до яких належать:

  • великі підприємства, відповідно до класифікації, наведеної у Законі;
  • підприємства – емітенти цінних паперів, які допущені для торгівлі на біржі;
  • банки; страхові компанії; недержавні пенсійні фонди та інші фінансові установи (окрім фінансових установ, які належать до мікро та малих підприємств);

5) підприємства, які становлять суспільний інтерес (крім недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування) зобов’язані створити бухгалтерську службу, до складу якої повинно входити не менше двох осіб.

При цьому головним бухгалтером підприємства, яке становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років та не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності;

6) розширений перелік підприємств, які зобов’язані вести облік у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності. Серед таких підприємств тепер є: підприємства, які становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, а також підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;

7) форма звітності за міжнародними стандартами затверджується Мінфіном та буде мати єдиний електронний формат. Положення щодо подання звітності за міжнародними стандартами в електронній формі набирають чинності з 1 січня 2019 року;

8) запроваджуються нові форми фінансової звітності, які затверджується Мінфіном та узгоджується з Державною службою статистки. Зокрема, «звіт про управління» – це документ, який містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні невизначеності його діяльності. Подають таку звітність середні та великі підприємства. Середні підприємства мають право не відображати у такому звіті нефінансову інформацію;

9) також вводиться «звіт про платежі на користь держави» – документ який містить детальну інформацію про податки, збори та інші платежі на користь держави, який подається підприємствами, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини, та становлять суспільний інтерес;

10) консолідована фінансова звітність подається підприємствами, які контролюють інші підприємства (материнськими підприємствами), окремо від звітності про власні господарські операції. Консолідовану фінансову звітність можуть не подавати підприємства (окрім підприємств, що становлять суспільний інтерес), якщо сукупно із контрольованим підприємством їх показники на дату балансу не перевищують два наступні критерії:

  • балансова вартість активів – до 4 млн євро;
  • чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг – до 8 млн євро;
  • середня кількість працівників – до 50 осіб;

11) для мікро та малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, окрім тих, які ведуть облік за міжнародними стандартами, встановлена скорочена форма звітності у складі балансу та звіту про фінрезультати.

12) передбачається новий порядок подання та оприлюднення фінансової звітності. Підприємства, які становлять суспільний інтерес, крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів, публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій, на загальнодержавному рівні та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення зобов’язані оприлюднити свою річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці до 30 квітня року, наступного за звітним;

13) великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані оприлюднити свою річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці до 1 червня року, наступного за звітним (це положення набирає чинності з 1 січня 2019 року);

14) інші фінансові установи, що належать до мікро та малих підприємств зобов’язані оприлюднити свою річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці до 1 червня року, наступного за звітним (це положення набирає чинності з 1 січня 2019 року);

15) уточняється статус фінансової звітності. Вона не становить комерційної таємниці, повинна надаватися за запитами, складеними на підставах передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також на фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо її поширення для статистичних цілей;

16) виключаються три принципи бухгалтерського обліку:

  • принцип обачності – застосування в обліку методів оцінки, які занижують зобов’язання та витрати та завищують активи і доходи;
  • принцип історичної (фактичної) собівартості – пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
  • принцип періодичності – можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

17) в Закон вводяться поняття «доходи», «витрати», «власний капітал» та деякі інші визначення, які раніше визначалися лише стандартами бухгалтерського обліку.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 6749

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018    511

Про вічне 22 жовтня, 2018    263

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018    2125

РРО: чергові очікувані зміни 15 червня, 2018    842

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018    623

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018    607

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018    514

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018    1955

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018    1477

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018    462

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018    380

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018    6793

Прокоментувати