+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Отримали запит про надання документації з ТЦУ: як діяти?

30 липня, 2019 Інформаційні листи

Поради від адвокатів-спеціалістів у спорах ТЦУ

В Україні зростає активність фіскальних органів у сфері контролю ТЦУ. При цьому в центрі уваги вже перевірки безпосередньо на предмет дотримання принципу «витягнутої руки», а не процедурні порушення під час звітності, як це було на етапі становлення цього механізму контролю.

Наприклад, цього липня в Торонто на третій Конференції щодо реформ в Україні Міністр фінансів пані Маркарова повідомила про 12 масштабних кейсів порушень у сфері ТЦУ, які наразі опрацьовуються спільно з міжнародними партнерами й незабаром будуть представлені публіці. За твердженнями пані Маркарової, вже створено та працює справді дієвий підрозділ контролю ТЦУ.

Із власного досвіду можемо підтвердити, що контроль ТЦУ в Україні активно розвивається, про що свідчить у тому числі й зростання кількості судових спорів із приводу донарахувань по суті правил ТЦУ. При цьому статистика свідчить, що захиститися від таких донарахувань платникам податків не так вже й просто. Приклади таких кейсів описані в наших матеріалах «Несподівана перемога ДФС на стадії апеляції у важливому спорі по суті правил ТЦУ: важливі позиції суду», «Тенденція, однак… ДФС знову перемагає на рівні апеляції в спорі по суті правил ТЦУ», «Контроль ТЦУ в Україні: часи змінюються».

У більшості випадків контрольно-перевірочна робота з приводу питань по суті ТЦУ починається із запиту про надання документації. Це перша взаємодія спеціалізованого підрозділу фіскального органу з платником податків і результат такої взаємодії матиме важливе значення з точки зору подальшого розвитку подій.

У цьому матеріалі ми поділимося нашими порадами для платників податків, які отримали запит про надання документації. Ці поради сформульовані виходячи з нашого досвіду допомоги платникам податків у підготовці відповідей на такі запити, супроводження перевірок та захисту в спорах по суті правил ТЦУ.

1. З якого числа можливий запит про надання документації з ТЦУ та за які періоди?

Відповідно до п.п. 39.4.5 ст.39 Податкового кодексу України, фіскальний орган може направити запит не раніше 01 жовтня року, що настає за роком здійснення контрольованої операції.
Тобто одразу після граничного строку для подання звіту про контрольовані операції можуть запитати документацію.

Кількість річних періодів, за які можуть запитати документацію, законодавством не обмежена. Тож можуть запитати документації за всі роки, коли здійснювалися контрольовані операції.

2. Отримали запит про надання документації: що це означає?

Система контролю ТЦУ відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України складається з:

1) моніторингу контрольованих операцій,

2) опитування з питань ТЦУ та

3) проведення перевірок із питань дотримання принципу «витягнутої руки».

Під час моніторингу здійснюється аналіз наявної в податкового органу інформації про операції та результати діяльності платників податків. Зокрема, аналізується інформація зі звітів про контрольовані операції, податкових декларацій, фінансової звітності тощо. Мета моніторингу – визначити коло операцій, за якими є ризики порушення принципу «витягнутої руки», а відтак і платників податків, які може бути доцільно перевірити.

Направлення запиту про надання документації з ТЦУ є кінцевою фазою процесу моніторингу. Тобто, якщо платник податків отримує запит про надання документації, то це означає, що спеціалісти податкової, які проводили моніторинг, побачили ризик порушень правил ТЦУ зі сторони такого платника.

Іншими словами, швидше за все, такий запит направлений не просто заради «а подивитися», а з чітким баченням можливих порушень та з метою оцінки перспектив призначення повноцінної перевірки.

3. Чи надавати документацію на запит?

Відповідно до ст.39 Податкового кодексу України, перевірка з питань дотримання принципу «витягнутої руки» може бути проведена як у разі надання документації на запит, так і в разі неподання.

Тобто, незважаючи на рішення платника податків щодо того, подавати документацію чи ні, у податкового органу будуть законні підстави призначати перевірку. І зрозуміло, що швидше за все рішення не надавати документацію підвищить шанси на призначення перевірки.

До того ж Податковий кодекс України передбачає штрафні санкції за ненадання документації, які можуть виявитися дуже суттєвими. Детальніше про штрафи за порушення з питань звітування ТЦУ в нашому матеріалі «Штрафи з трансфертного ціноутворення у 2019 році: далі – більше».

Тож якщо контрольовані операції здійснювалися та щодо них подано звіт, то документацію варто подавати. Як мінімум, це дозволить уникнути штрафів.

4. А якщо документацію не готували?

Податковий кодекс України надає платнику податків 30 календарних днів із дня отримання запиту на те, щоб подати документацію.

Ці 30 календарних днів можна використати на підготовку документації.

Якщо в ці строки і не підготували повноцінну документацію – не біда. Варто подавати те, що є.

Зазвичай, у такому випадку податківці користуються нормою п.п.39.4.8 Податкового кодексу України і направляють додатковий запит із вимогою додатково подати інформацію, якої не вистачає (виходячи з вимог до змісту документації), та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Тобто є додаткові 30 календарних днів, за які можна завершити розробку документації з ТЦУ.

Тут варто підкреслити, що в такому «пожежному» порядку готувати документацію ТЦУ не радимо.

Це підвищує ймовірність проблем із якістю документації та й позбавляє інших корисних варіантів розпорядження відведеними на подання документації строками, про які ми поговоримо нижче.

5. На що можна використати відведені строки на подання документації, якщо вона підготовлена заздалегідь?

Як ми зазначали, запит на подання документації з ТЦУ є сигналом, що принаймні податківці бачать ризики порушення правил ТЦУ. І цей сигнал не варто ігнорувати.

Можна рекомендувати перевірити реєстр судових рішень на предмет існуючих спорів із ТЦУ в ситуаціях, схожих із ситуацією платника податків. Це дозволить ідентифікувати зони ризиків та прогнозувати можливі підходи податкової, а відтак і належним чином підготуватися до них.

Із досвіду, найефективнішим, на що можна використати цей період часу, є надання документації з ТЦУ для альтернативної оцінки професіоналам у сфері ТЦУ, які її не готували. Швидше за все, свіжий погляд на документацію дозволить виявити слабкі місця документації з ТЦУ, на які звернуть увагу й податківці. І як наслідок, документацію можна буде доопрацювати в разі, якщо це буде визнано обґрунтовано необхідним.

До речі, в нашій практиці були ситуації, коли більш повне розкриття певних моментів у документації (наприклад, розрахунку показника рентабельності) чи вчасне виправлення помилок у бухгалтерському обліку з великою ймовірністю дозволило б уникнути спору.

Звичайно, це можна зробити й на будь-якому іншому етапі, однак найефективнішим це буде до подання документації на перший запит податкової. Після цього важче змінювати ключові підходи, які, напевно, будуть зафіксовані в поданій документації.

Ну і не варто забувати, що на цьому етапі все ще можна уточнити показники податкової звітності, якщо в результаті даної альтернативної перевірки буде зроблено висновок про суттєві ризики невідповідності умов операції принципу «витягнутої руки». А це в свою чергу може дозволити мінімізувати фінансові втрати за рахунок можливості коригуватися до граничних значень ринкових діапазонів, а не до медіани, як коригуватиме податкова.
Після початку перевірки можливості провести самостійне коригування податкових зобов’язань будуть вичерпані.

6. Чи можна на перший запит не подавати повний комплект документації?

На практиці існують різні підходи з цього приводу. Часто рекомендують не надавати всі розрахунки, на підставі яких зроблені висновки в дослідженні. Як розуміємо, мета неподання всіх розрахунків – виграти час і дочекатися запиту додаткової інформації.

На наш погляд, надавати всі розрахунки, які здебільшого зберігаються в форматі Excel, дійсно, немає сенсу. Принаймні на перший запит. Але важливо, щоб маніпуляції зі скороченням документації не призвели до того, що з неї не зрозуміло, чому та як зроблені ті чи інші висновки. Таке скорочення може завдати більше шкоди, ніж принести переваг.

У будь-якому разі, якщо до обґрунтування відповідності принципу «витягнутої руки» будуть питання, то з високою ймовірністю податковою буде направлений запит про надання додаткової інформації/обґрунтувань.

7. Які особливості підготовки відповіді на запит додаткової інформації?

Фіскальний орган надсилає платнику податків запит про надання додаткової інформації та/або обґрунтувань у разі, коли подана на первинний запит документація не містить (1) всієї інформації за переліком, визначеним Податковим кодексом України та/або (2) достатніх обґрунтувань відповідності умов операції принципу «витягнутої руки».

На подання відповіді на додатковий запит є 30 календарних днів із моменту його отримання. Відповідь є невід’ємною частиною документації з ТЦУ.

На практиці запит на подання додаткової інформації зазвичай містить конкретні запитання та вимоги надати конкретні пояснення/документи, що прямо чи опосередковано стосуються ТЦУ.

Тобто, це не певний «рутинний» запит «для галочки». Якщо платник податків отримав такий запит, це означає, що контролюючий орган вже «інвестував» час та зусилля на ознайомлення з документацією і є конкретні моменти, інформації щодо яких не вистачає.

Запитання в частині «обґрунтування» розкривають моменти, які, на думку фіскального органу, є слабкими і які планують використовувати для обґрунтування донарахувань, якщо буде прийняте рішення проводити перевірку.
Тому варто звернути особливу увагу на питання по суті обґрунтування умов операції.

З досвіду, досвідчені спеціалісти ТЦУ зазвичай зможуть зрозуміти з поставлених запитань, які ж у фіскального органу плани в контексті майбутньої перевірки.

А як показує практика, майже всі проведені перевірки ТЦУ закінчувалися донарахуванням. Тобто треба розуміти, що відповідь на запит додаткової інформації може виявитися першим висловленням позицій платника податків за ключовими моментами обґрунтування, які в подальшому будуть розглядатися в межах податкового спору.

А тому бажано при підготовці відповіді вже намітити основні правові позиції, які будуть використовуватися для захисту від ймовірних донарахувань. Зміна позицій у подальшому може бути використана податковим органом у спорі проти платника податків.

У запиті на подання додаткової інформації можуть запитувати конкретні документи, що стосуються контрольованої операції, бізнесу платника податків тощо. Надаючи відповідь, варто пам’ятати, що фіскальний орган не має права запитувати будь-яку інформацію й дані на власний розсуд. Податковий кодекс України містить чіткий перелік інформації, яка включається в документацію. Якщо Податковий кодекс України додавати до документації ті чи інші документи прямо не вимагає, то у платника податків немає й обов’язку надавати їх на додатковий запит.

Тому варто ретельно проаналізувати, чи є обов’язок надавати запитувані документи та чи буде їх подання в інтересах платника податків, враховуючи зміст запиту.

* * *

Таким чином, отримання запиту про надання документації ТЦУ вже є серйозним сигналом для платника податків. Варто серйозно віднестися до цього сигналу і використати надані законодавством строки з метою оцінки ризиків та визначення засобів їх зменшення.

Потрібна професійна підтримка в сфері трансфертного ціноутворення?

Ми раді допомогти!

Зв’яжіться з нами

Або запишіться на безкоштовне ознайомче обговорення в телефонному режимі з лідерами практики ТЦУ фірми КМ Партнери, направивши контактну інформацію та бажаний час обговорення на електронну поштову скриньку admin@wts.ua.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультаці

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2019

Перегляди 4320

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Звітуємо з ТЦУ за 2020 р.: що Вам ще потрібно знати 19 лютого, 2021    217

Мільярдний програш Coca-Cola у ТЦУ-спорі з Податковою службою США стосовно роялті, або чому платникам не варто бути надміру оптимістичними в домовленостях з державою 17 лютого, 2021    467

Дякуємо, що не 31-го! Кабмін затвердив перелік сировинних товарів, на які поширюватимуться нові спецправила ТЦУ 16 грудня, 2020    609

Закон № 466-ІХ встановив, що прибуток фізичних осіб від деяких операцій з інвестиційними активами розраховується за звичайними цінами. Що це означає? 16 жовтня, 2020    648

Нові правила пропорційного коригування з ТЦУ запроваджені в податкове законодавство України з травня 2020 року 06 жовтня, 2020    528

Удосконалення контролю ТЦУ для постійних представництв в Україні: нові правила визначення оподатковуваного прибутку вже з травня 2020 року 26 серпня, 2020    2659

ТЦУ і Закон 466-IX: огляд найважливіших змін 09 червня, 2020    1219

Верховна Рада України запровадила трирівневу структуру документації ТЦУ та інші важливі зміни до Податкового кодексу 26 травня, 2020    1235

В Україні з 01 січня 2020 р. змінено Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток та/або не є податковими резидентами держав своєї реєстрації 14 січня, 2020    5007

Виплата процентів на Кіпр: підводні камені застосування Конвенції 03 грудня, 2019    3585

High-End ТЦУ
Серія матеріалів: трансфертне ціноутворення та збитки – ще не вирок. У яких випадках можна обґрунтувати і як це зробити?
Частина 1, 2
28 листопада, 2019    916

Революція в міжнародному оподаткуванні наближається. Тепер офіційно.
ОЕСР публікує пропозиції щодо уніфікованого підходу до оподаткування «цифрової економіки»
15 жовтня, 2019    1538

Прокоментувати