+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Примирення у судових спорах щодо збитків минулих періодів: пропоновані практичні заходи та проект листа на адресу податкових органів з пропозицією примирення

26 липня, 2012 Інформаційні листи

Як ми попереджали раніше, прийняті зміни до Податкового кодексу України, якими начебто “врегульовано питання щодо можливості включення до складу витрат за ІІ квартал 2011 року від’ємного значення об’єкта оподаткування І кварталу 2011 року в повному обсязі“, нічого насправді не вирішили.

Узагальнююча податкова консультація щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, затверджена наказом ДПС України від 05 липня 2012 року № 575, яка мала б врегулювати питання триваючих судових процесів стосовно старих збитків, насправді не містить чітких положень, вказівок щодо шляхів їх вирішення (припинення тощо).

Зазначимо, що як випливає з публікацій деяких друкованих засобів масової інформації, присвячених даній тематиці, початковий варіант такої узагальнюючої податкової консультації прямо адресував питання, пов’язані з судовими процесами по збитках. Зокрема, у проекті такої консультації податковим органом було наказано у триваючих процедурах адміністративного або судового оскарження їх рішень щодо врахування у 2011 році “старих” збитків, керуватися (1) нормами Закону № 4834-VI від 24.05.2012 року (яким внесено зміни до Прикінцевих положень Податкового кодексу України) та (2) цією узагальнюючою податковою консультацією. Але в її остаточному варіанті про подальшу долю триваючих судових процесів по старих збитках немає ані слова.

5 липня 2012 року Голова Державної податкової служби України, пан О. Клименко, під час тематичної зустрічі з представниками платників податків запевнив, що по тих судових спорах, де збитки минулих періодів було сформовано правомірно, податкові органи готові до примирення. При цьому він також чітко визначив, що завданням податкових органів є припинення таких судових спорів або шляхом визнання позовів податковими органами, або укладенням мирової угоди між сторонами, адже лише за таких умов можна говорити про досягнення компромісу.

Проте податкові органи на місцях (зокрема, їх працівники, які представляють інтереси податкових органів у суді), відмовляються від примирення у судових справах щодо збитків минулих періодів, мовляв “а нам консультація ДПС України, яка не містить норм права, та особиста думка пана О. Клименка – не вказівка щодо вжиття реальних процесуальних дій по справі…“.

Тому незважаючи на внесені зміни до Податкового кодексу України, затверджену узагальнюючу податкову консультацію та усні запевнення керівництва Державної податкової служби України, питання з судовими спорами щодо збитків минулих періодів залишається відкритим.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, та у разі наявності у вашого підприємства судового спору щодо старих збитків, пропонуємо наступний алгоритм дій по його припиненню:

  • надсилайте на адресу податкових органів листа з пропозицією примирення у судовій справі (проформа листа для заповнення з різними опціями, які необхідно вибрати в залежності від фактичних  обставин справи);
  • вимагайте цього від місцевої податкової інспекції на рівні її начальника під час особистих зустрічей;
  • посилайтеся на Узагальнюючу податкову консультацію ДПС України, якою визнано правомірність підходу платників податків в питанні відображення у ІІ кварталі 2011 року збитків, що виникли до 01 січня 2011 року;
  • звертайте особливу увагу на усне запевнення Голови ДПС України, пана О. Клименка, що припинення судових спорів, в яких збитки минулих періодів було сформовано правомірно, є завданням податкових органів;
  • у разі, якщо порядок формування збитків минулих періодів не підтверджений попередніми виїзними документальними перевірками (як правило, плановими перевірками 2008-2010 років), як варіант, в листі про примирення можна зазначити про готовність підприємства надати податковому органу відповідні документи, що підтверджують порядок формування «спірних» збитків. Якщо це буде визнано необхідним, у такому листі можна також зазначити про те, що підприємство не заперечує проти проведення документальної перевірки в частині, що стосується порядку формування збитків минулих періодів, що стали предметом спору. Але у такому випадку слід чітко відслідковувати підстави для призначення такої перевірки та її межи – вона має стосуватися виключно питання збитків минулих періодів, що є предметом судового спору. У зв’язку з цим, керуючись ч. 2 ст. 136 Кодексу адміністративного судочинства України заявляти клопотання про надання сторонам часу на примирення (фактично часу для перевірки правомірності формування збитків). Як наслідок, суд має постановити ухвалу про зупинення провадження у справі до закінчення строку, про який сторони заявляють у клопотанні (п. 4 ч. 1 ст. 156 Кодексу адміністративного судочинства України).

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2012

Перегляди 6179

Прокоментувати