+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Обов’язкова виплата дивідендів у 2010 році

14 липня, 2010 Інформаційні листи

Нагадуємо, що згідно зі змінами до ст. 30 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – “Закон про АТ”), внесеними Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, що набрав чинності 30 квітня 2010 року, у 2010 році акціонерні товариства зобов’язані виплачувати дивіденди акціонерам з їхнього чистого прибутку у звітному році та/ або нерозподіленого прибутку у розмірі не менше 30 % (далі – “Правило про виплату 30 %”). Зазначений вище розмір дивідендів може бути збільшено (але не зменшено) за рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

Важливим моментом є те, що за Правилом про виплату 30 % дивіденди повинні виплачуватися не лише з чистого прибутку акціонерного товариства у звітному (2009) році, а й з нерозподіленого прибутку (період в законі не конкретизовано). Це дає підстави стверджувати, що нерозподілений прибуток акціонерного товариства за попередні роки (не лише за 2009) також має вважатися базою для нарахування дивідендів.

Виплата дивідендів може не здійснюватися за наявності підстав для незастосування Правила про виплату 30 % до конкретного випадку. Пропонуємо до Вашої уваги приклад спроби виявити такі підстави1. (для цілей об’єктивності супроводжуємо його контраргументом):

  • Позиція. Приводом для дискусії може бути питання про те, чи застосовується Правило про виплату 30 % до “старих” (відкритих та закритих) акціонерних товариств, які ще не привели свої установчі документи у відповідність до Закону про АТ. Правило про виплату 30 % прямо передбачено лише Законом про АТ. У той же час, хоча Закон України “Про господарські товариства” (далі – “Закон про господарські товариства”) і згадує, що виплата дивідендів є обов’язковою, проте не конкретизує розміру такої виплати, а лише містить посилання на інші закони. Відповідно до позиції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – “Комісія з цінних паперів”), наведеної у Роз’ясненнях від 14 липня 2009 року, №8 (зі змінами і доповненнями), у період з 30 квітня 2009 року по 30 квітня 2011 року Закон про АТ регулює діяльність акціонерних товариств, які привели свої установчі документи у відповідність із Законом про АТ; до приведення у відповідність акціонерні товариства (відкриті та закриті) мають у своїй діяльності керуватися Законом про господарські товариства. Ґрунтуючись на таких міркуваннях, можна дійти висновку, що діяльність “старих” відкритих та закритих акціонерних товариств не регулюється Законом про АТ, а тому Правило про виплату 30% до них не застосовується;
  • Контраргумент. Закон про АТ не містить застереження про те, що він застосовується лише до “приведених у відповідність” та нових акціонерних товариств. Більше того, окремі його положення (зокрема, пп. 5-7 Прикінцевих та Перехідних положень) з усією очевидністю застосовуються до “старих” акціонерних товариств. Крім того, існує певна судова практика (включаючи практику Верховного Суду України), де судами відхиляються вказані вище та подібні роз’яснення Комісії з цінних паперів, в яких остання обмежує сферу дії законів. Таким чином, можливість застосування Правила про виплату 30 % до “не приведених у відповідність” відкритих та закритих акціонерних товариств не може бути виключено.

Як вбачається із вищевикладеного, наведений підхід є можливим, але недостатньо обґрунтованим та надійним. Більш чітка правова позиція щодо незастосування Правила про виплату 30 % може бути розвинута, наприклад, на підставі обмежень щодо виплати дивідендів, встановлених Законом про АТ та Цивільним кодексом України. У будь-якому разі, питання про застосування Правила про виплату 30 % у кожному конкретному випадку має досліджуватися з належним урахуванням особливостей відповідного акціонерного товариства.

Сподіваємось, що наведені вище коментарі можуть бути корисними для Вас. Будь ласка, звертайтесь до нас у випадку виникнення запитань щодо викладеного вище або якщо знадобиться будь-яка інша інформація.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Даний підхід наводиться лише як зразок “адвокатської” позиції щодо застосування Правила про виплату 30 %. Вказаний підхід не може розглядатися як правова позиція або порада  ТОВ “КМ Партнери” із зазначеного питання. Вважаємо за доцільне згадати про цей підхід, оскільки його було запропоновано у засобах масової інформації як аргумент щодо уникнення застосування Правила про виплату 30 %.

Оглядовий лист доступний українською та англійською мовами.

Завантажити pdf-файл оглядового листа (158,0 Kb)

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2010

Перегляди 4094

Прокоментувати