+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Валютні обмеження НБУ – продовження старих та введення нових

05 березня, 2015 Інформаційні листи

Читати попередні оглядові листи щодо валютних обмежень НБУ

Строк валютних обмежень, введених Постановою Правління Національного банку України «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 1 грудня 2014 року № 758 сплив 3 березня 2015 року.

Національний банк України вирішив продовжити введені обмеження, прийнявши нову постанову (Постанова Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 3 березня 2015 року № 160, далі – «Постанова № 160»). Постанова № 160 буде діяти також 3 місяці (до 04.06.2015 р.). Крім продовження існуючих, Постанова № 160 також вводить деякі нові обмеження.

Поряд з цим, була прийнята ще одна Постанова Правління НБУ від 3 березня 2015 року № 161 (далі – «Постанова № 161»), якою доповнюються обмеження, що містяться в деяких інших актах НБУ. Обидві постанови опубліковані на сайті НБУ.

Серед обмежень, які зберегли свою дію, варто виділити такі:

 • строк зарахування валютної виручки при експорті товарів на умовах товарного кредиту, а також строк поставки товарів при імпорті на умовах попередньої оплати становить 90 днів;
 • вимога щодо обов’язкового продажу 75 % валютної виручки;
 • заборона проведення зарахування зустрічних вимог в рамках експортних операцій;
 • заборона дострокового погашення кредитів і позик, взятих у нерезидентів, а також внесення змін у договір кредиту чи позики, якими скорочується строк погашення боргу;
 • заборона купівлі іноземної валюти за рахунок гривневих коштів, залучених клієнтом у формі кредиту;
 • обмеження на продаж готівкової валюти та банківських металів через каси банків (не більше еквівалента 3 000 гривень на одну особу в день);
 • обмеження видачі готівки в іноземній валюті через каси банків та банкомати (не більше еквівалента 15 000 гривень на одну особу в день за офіційним курсом НБУ);
 • заборона випуску депозитних сертифікатів на пред’явника, а також іменних депозитних сертифікатів з терміном обігу менше 6 місяців.

Окремо слід виділити правило про підтвердження НБУ будь-яких авансових платежів в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором на загальну суму більше еквівалента 50 000 доларів США, що введені Постановою Правління НБУ «Про особливості здійснення деяких валютних операцій» від 23 лютого 2015 року № 124.

У тексті вказаної постанови йдеться про заборону банкам здійснювати вказані авансові платежі, якщо НБУ повідомив банк про непідтвердження можливості здійснення цих платежів. Проте сам НБУ трактує введене правило як необхідність отримання попереднього підтвердження (дозволу) на здійснення платежу (про що, зокрема, вказано у відповідному прес-релізі, розміщеному на сайті НБУ). Хоча з буквального тлумачення тексту норми можна побачити скоріше принцип «мовчазної згоди» (якщо НБУ не заблокував платіж, він може проводитися).

Так як Постанова Правління НБУ від 23 лютого 2015 року № 124 не обмежує свій строк дії в часі, то вказане обмеження продовжує діяти. Разом з цим, Постановою № 161 додається ще одна вимогадля здійснення авансового платежу треба подавати також довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у резидента заборгованості з податків, зборів, платежів.

Серед нових обмежень, введених Постановами № 160 та № 161, варто виділити такі:

 • акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДП «Держзовнішінформ»), який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон’юнктурі ринку, потрібно отримувати при перевищенні оплати за роботи, послуги, права інтелектуальної власності, суми 25 000 євро (раніше був встановлений поріг у розмірі 50 000 євро);
 • для купівлі та/ або перерахування валюти за зовнішньоекономічним контрактом на суму більше еквівалента 50 000 доларів США (зазначимо, що йдеться не про авансові платежі) у НБУ подаються скан-копії документів, які є підставою для платежу (по імпортних операціях в перелік цих документів входить також довідка Державної фіскальної служби України про відсутність у резидента заборгованості з податків, зборів, платежів). Тобто довідка ДФС потрібна для оплати вже поставленого товару. Крім того, НБУ має право не підтвердити платіж (у такому випадку банку забороняється його проводити). Ми бачимо тут ризик такого ж трактування, як і щодо правила для авансових платежів, яке зазначено вище, тобто що НБУ вважатиме обов’язковим отримання попереднього дозволу на кожен платіж (на відміну від принципу «мовчазної згоди», який читається з тексту норми);
 • заборона банкам на купівлю іноземної валюти за дорученням клієнта (крім фізичних осіб), якщо у такого клієнта вже є валюта на рахунках у будь-яких банках в сумі не менше еквівалента 10 000 доларів США. При цьому не враховуються кошти, що перебувають в заставі; кошти, розміщені на депозиті до 04.03.2015 р.; кошти в неплатоспроможних банках, в яких введена тимчасова адміністрація або які ліквідовуються;
 • заборона банкам надавати клієнтам гривневих кредитів під заставу майнових прав на кошти в іноземній валюті, розміщені на банківських рахунках;
 • обмеження на продаж банківських металів за безготівковий розрахунок у гривні юридичним особам та фізичним особам-підприємцям (не більше 3,216 тройської унції золота або еквівалента маси іншого металу за курсом НБУ на тиждень);
 • заборона на придбання іноземними інвесторами державних облігацій України, за винятком випадків купівлі їх за гривню, отриману від продажу валюти, або за рахунок коштів, отриманих від операцій з державними облігаціями України;
 • заборона на повернення за кордон іноземному інвестору будь-яких дивідендів (раніше заборона не стосувалася повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах);
 • заборона на повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами в рамках виходу з господарських товариств або зменшення статутного капіталу юридичних осіб;
 • заборона на повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів українських емітентів. Раніше заборона не поширювалася на продаж будь-яких цінних паперів на фондових біржах; тепер заборона не поширюється тільки на продаж боргових цінних паперів на фондових біржах.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2015

Перегляди 6999

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018    2133

Про вічне 22 жовтня, 2018    1347

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018    7929

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018    5583

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018    1054

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018    872

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018    2802

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018    8840

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018    1048

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018    989

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018    9416

За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році? 19 березня, 2018    1013

Прокоментувати