+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Аудиторський звіт 2019 без податкового ока

12 червня, 2020 Інформаційні листи

23 травня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-IX від 16 січня 2020 року (далі – Закон № 466), який передбачає низку змін у податковому законодавстві, спрямованих на удосконалення адміністрування податків.

Зокрема, змін зазнав і порядок подання податковим органам фінансової звітності платниками, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон про бухоблік) зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом.

Так, абз. 4 оновленої редакції п. 46.2 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс) передбачає наступне:

«Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу, для подання податкових декларацій (розрахунків)».

Тобто платники, які відповідно до  Закону про бухоблік зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським звітом, окрім власне оприлюднення такої фінансової звітності у порядку та строки, передбачені Законом про бухоблік, повинні також окремо подати податковим органам фінансову звітність разом з аудиторським звітом у строк до 10 червня року, наступного за звітним.

Відповідно до Прикінцевих положень Закону № 466 вказані зміни до п. 46.2 Податкового кодексу набувають чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону (тобто з 23 травня 2020 року).

Втім, постає питання: чи виникає у платників обов’язок подавати податковим органам фінансову звітність разом з аудиторським звітом за результатами 2019 року?

Одним із основних принципів податкового законодавства України є принцип стабільності, який передбачає, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки (п. 4.1.9 Податкового кодексу).

При цьому ст. 7 Податкового кодексу визначає одним з елементів податків та зборів «строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку».

Враховуючи, що фінансова звітність є невід’ємним додатком до податкової декларації, а інформація, зазначена у ній, використовується для визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток підприємств, внесення змін до порядку та строків подання податковим органам фінансової звітності має відбуватись з урахуванням принципу стабільності податкового законодавства.

Тобто норма щодо обов’язку подавати податковим органам фінансову звітність разом з аудиторським звітом повинна застосовуватись лише з наступного бюджетного періоду (2021 рік).

Такої ж позиції притримуються і податкові органи. Так, Державна податкова служба України опублікувала лист № 8939/7/99-00-07-02-01-07 від 04 червня 2020 року, в якому, серед іншого, роз’яснила, що вперше положення п. 46.2 Податкового кодексу щодо обов’язкового подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним, застосовується в 2021 році за результатами 2020 року.

Тобто у 2021 році платники податку на прибуток, які відповідно до Закону про бухоблік зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, повинні будуть подати податковому органу:

  • разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період (2020 рік) звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про фінансові результати, складені до перевірки фінансової звітності аудитором;
  • річну фінансову звітність за 2020 рік разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня 2021 року.

Необхідності ж подавати податковим органам річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком за результатами 2019 року немає.

Окремо нагадаємо, що згідно з ч. 3 ст. 12 Закону про бухоблік обов’язок оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом покладено на наступних суб’єктів господарювання:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях – до 30 квітня року, що настає за звітним;
  • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, середні підприємства, а також інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств – до 01 червня року, що настає за звітним.

Отже, хоч необхідності подавати фінансову звітність разом з аудиторським звітом у 2020 році у вищезазначених суб’єктів господарювання не виникає, втім, обов’язок оприлюднити таку звітність у порядку та строки, визначені Законом про бухоблік, нікуди не зник і залишається актуальним.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2020

Перегляди 1458

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Податкові правопорушення без строків давності? 09 липня, 2020    1381

ТЦУ і Закон 466-IX: огляд найважливіших змін 09 червня, 2020    1434

Олександр Мінін та Іван Шинкаренко виступили із доповідями на вебінарі «Закон 466 – думки експертів» 09 червня, 2020    1141

Коментар Олександра Мініна щодо впливу Закону №466-ІХ на IT-індустрію в Україні 29 травня, 2020    900

Без вини винуваті
Очікувані проблеми застосування ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час визначення винуватості за правилами Законопроекту №1210
13 травня, 2020    2077

Фактичне запровадження законопроектом 1210 презумпції винуватості всупереч Конституції та міжнародним зобов’язанням України (або чому негативне ставлення до відповідних положень 1210) 11 березня, 2020    3428

Чому закон № 1210 потребує вето 21 лютого, 2020    3620

Законопроект 1210 про внесення змін до Податкового кодексу як пропозиція Президенту підписатися під порушенням Конституції: чи підпишеться? (оновлено) 21 лютого, 2020    1734

«День Д»: законопроект № 1210 прийнято у другому читанні та в цілому 17 січня, 2020    1791

Прокоментувати