+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Податкові нововведення «під ялинку» 2017 – ПДВ

30 грудня, 2016 Інформаційні листи

20 грудня 2016 р. Верховна Рада України в цілому прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (відповідний проект під реєстр. № 5368, далі – «Закон»), який повернуто із підписом Президента України 30 грудня 2016 р.

Остаточний текст Закону ще невідомий, але певні висновки вже можна зробити виходячи з розміщених на сайті ВРУ документів до другого читання та змін, анонсованих на сайті голови Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики пані Ніни Петрівни Южаніної, а також стенограми пленарного засідання ВРУ № 44 від 20-21 грудня 2016 р. Після появи офіційного тексту матеріал може бути уточнено.

Закон передбачає наступні основні зміни щодо адміністрування податку на додану вартість (далі – «ПДВ»).

Штрафні санкції за порушення термінів реєстрації податкової накладної (далі – «ПН») або розрахунку коригування до податкової накладної (далі – «РК»)

1. Чітко визначено строки реєстрації ПН/РК, які не були зареєстровані вчасно – 365 днів, що наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних ПН та/або РК.

2. Визначені випадки, коли штрафні санкції у розмірі від 10% до 40% (в залежності від строку затримки реєстрації), не застосовуються, зокрема:

 • до ПН, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою;
 • у разі зупинення реєстрації ПН/РК –  на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких ПН/РК.

3. Штраф у розмірі 50% за відсутність реєстрації ПН/РК застосовується за умови, що така ПН/РК була зазначена у податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами податкової перевірки (ця умова є нововведенням), крім наступних випадків:

 • реєстрації ПН/РК до початку проведення перевірки з питання дотримання вимог ПКУ щодо своєчасності їх реєстрації;
 • до ПН, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою.

Але якщо ПН/РК, яка зазначена у податковому повідомленні-рішенні (далі – «ППР»), буде зареєстрована протягом 10 днів, наступних за днем отримання ППР, то застосовується лише штраф у розмірі 50% (штрафи від 10% до 40% згідно із 120-1.1 ПКУ та додатковий 50% штраф не застосовуються).

4. Не проведення реєстрації ПН/РК протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання ППР, тягне за собою накладення додаткового штрафу 50 % від суми ПДВ, зазначеної в ПН/РК.

5. Якщо ПН/РК не було складено, то сума штрафних санкцій розраховується від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг.

6. Перевірка помилок в обов’язкових реквізитах ПН/РК за заявою покупця здійснюється в ході ПЕРЕВІРКИ, без уточнення її виду (було – документальної позапланової виїзної перевірки).

7. Штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.3 ПКУ, за помилки, допущені в ПН в коді товару згідно з УКТЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не застосовуються до 31 грудня 2017 р.

Загальні положення

8. Операція з безоплатної передачі товарів прямо визначена як операція із постачання товарів.

9. Уточнено перелік операцій з постачання товарів магазинами безмитної торгівлі для цілей застосування нульової ставки ПДВ. Порядок контролю за дотриманням виконання таких умов встановлюється КМУ.

10. Врегульовано питання НЕоподаткування ПДВ операцій з відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими вимогами, та операцій з переходу права власності на об’єкт фінансового лізингу від первинного кредитора (лізингодавця) до нового кредитора (лізингодавця) у разі, якщо операція з передачі такого об’єкту лізингоодержувачу була оподаткована ПДВ (первинний кредитор визнав та відобразив ПДВ зобов’язання). Такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ.

11. Операції з ліквідації основних засобів (далі – «ОЗ») розглядаються як операції, що є господарською діяльністю для цілей застосування п. 198.5 ПКУ.

12. Врегульовано питання перенесення суми від’ємного значення ПДВ, що підлягає включенню до складу податкового кредиту, та показника ΣНакл в системі електронного адміністрування (далі – «СЕА») ПДВ у разі реорганізації платника податків:

 • якщо реорганізація відбувається шляхом приєднання, злиття, перетворення, то сума від’ємного значення ПДВ переноситься до складу податкового кредиту правонаступника, а значення показника ΣНакл використовується правонаступником під час обрахунку суми ΣНакл;
 • якщо реорганізація відбувається шляхом поділу, виділення, то сума від’ємного значення ПДВ та значення показника ΣНакл переноситься до податкового кредиту або використовується правонаступником пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.

! Перенесення суми від’ємного значення ПДВ здійснюється в разі, якщо така сума підтверджена документальною перевіркою контролюючого органу, та включається до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акта або розподільчого балансу.

Бюджетне відшкодування ПДВ

13. Скасовано механізм автоматичного відшкодування ПДВ – всі отримують відшкодування ПДВ в загальному порядку.

14. Запроваджено єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (замість двох, що були передбачені до внесення змін). Основні положення:

 • Реєстр заяв формується на підставі баз даних ДФСУ та Держказначейства. Порядок ведення та форма Реєстру заяв затверджуються КМУ;
 • заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться до Реєстру заяв протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження;
 • повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв;
 • дані Реєстру заяв, крім даних щодо реквізитів поточного рахунку платника податку для перерахування бюджетного відшкодування, підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінфіну.

АЛЕ  

 • до єдиного Реєстру заяв включаються заяви всіх платників податку, подані після 01 лютого 2016 р., у хронологічному порядку їх надходження. Даний Реєстр заяв має бути сформований ДФСУ до 10 січня 2017 р.;
 • заяви про бюджетне відшкодування, які подані до 01 лютого 2016 р. та не відшкодовані станом на 01 січня 2017 р., включаються до Тимчасового реєстру заяв1 у хронологічному порядку їх надходження. Тимчасовий реєстр заяв має бути сформований ДФСУ до 01 лютого 2017 р.;
 • відшкодування узгоджених сум ПДВ, зазначених у Тимчасовому реєстрі заяв, здійснюється в хронологічному порядку відповідно до черговості надходження заяв в межах сум, визначених законом про Державний бюджет на відповідний рік. Розподіл сум бюджетного відшкодування ПДВ, визначених законом про Державний бюджет на відповідний рік, між Тимчасовим реєстром заяв та Реєстром заяв здійснюється КМУ.

15. Чітко визначена дата, з якої, зазначена у заяві сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою в Реєстрі заяв. При цьому у випадках невнесення контролюючим органом до Реєстру заяв відомостей про дату початку та закінчення проведення перевірки даних, про дату складення акта перевірки інформація про узгодженість бюджетного відшкодування та його суму відображається в Реєстрі заяв в автоматичному режимі на наступний робочий день після закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки або для складення акта перевірки відповідно.

16. Дані щодо початку процедури адміністративного або судового оскарження платником податків результатів перевірки сум податку, заявлених до відшкодування, та результати такого оскарження (інформацію щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування платника) вносяться контролюючим органом до Реєстру заяв не пізніше наступного робочого дня:

 • після отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення провадження у справі;
 • після отримання рішення про результати процедури адміністративного оскарження або рішення суду, що набрало законної сили.

17. Узгоджена сума бюджетного відшкодування стає доступною Держказначейству для виконання на наступний операційний день за днем її відображення в Реєстрі заяв та перераховується Держказначейством протягом 5 операційних днів на банківський рахунок платника податку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань, або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України.

18. Встановлено, що для зміни напряму узгодженого бюджетного відшкодування платник податку має право подати відповідну заяву до контролюючого органу, який не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такої заяви зобов’язаний внести відповідні дані до Реєстру заяв (раніше – контролюючий орган повинен був протягом 5 робочих днів задовольнити таку заяву).

СЕА ПДВ

19. Визначено, що розрахунки з бюджетом здійснюються з рахунків СЕА ПДВ, крім сплати податкових зобов’язань, що виникли до 01 липня 2015 р., та/або погашення податкового боргу за податковими зобов’язаннями, що виникли до 01 липня 2015 р., яке здійснюється безпосередньо з поточних банківських рахунків.

20. Суми ПДВ, надміру сплачені до бюджету з рахунка платника податку в СЕА ПДВ, підлягають поверненню виключно на рахунок в СЕА ПДВ. У разі, якщо на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених сум ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів рахунку у СЕА ПДВ у такого платника податків немає, то надміру сплачені суми ПДВ підлягають поверненню на його поточний банківський рахунок.

21. Передбачено можливість використання показника ∑Перевищ для реєстрації ПН/РК у разі, якщо реєстраційна сума (сума показника ∑Накл) є недостатньою для такої реєстрації. Зокрема, платник податку має право зареєструвати ПН/РК на суму податку, що дорівнює:

∑Перевищ -∑ПЗ + ∑ПопРах, де:

∑ПЗ – сума задекларованих до сплати податкових зобов’язань за періоди починаючи з 01 липня 2015 р. (включаючи сплачені та несплачені податкові зобов’язання).

! В такому порядку можуть бути зареєстровані тільки ПН за звітні періоди, в яких виникло ∑Перевищ.

22. 20 січня 2017 р. значення реєстраційної суми (сума показника ∑Накл) в СЕА ПДВ збільшується на суму коштів, повернутих платнику податку в 2016 році (з 01 січня 2016 р. по 01 січня 2017 р.) за заявою згідно з п. 43.4 ПКУ на рахунок у СЕА ПДВ: перерахованих з поточного рахунку платника безпосередньо до бюджету; перерахованих з рахунка в СЕА ПДВ до бюджету за заявою платника відповідно до пункту 200-1.6 ПКУ, який діяв у цей період. У межах суми такого збільшення платник податку має право подати заяву та перерахувати кошти з рахунка в СЕА ПДВ такого платника податку на його поточний рахунок.

Податкові накладні або розрахунки коригування

23. Правила реєстрації РК до ПН згідно зі ст. 192 ПКУ уточнено наступним чином:

 • продавець реєструє РК до ПН, складених до 01 лютого 2015 р., а також РК до ПН, які НЕ підлягали наданню отримувачу (покупцю) – платнику податку;
 • покупець – платник ПДВ реєструє РК, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, складені після 01 липня 2015 р. до ПН, складених до 01 липня 2015 р. на такого покупця.

24. Передбачено, що ПН/РК, складені та зареєстровані після 01 липня 2017 р. платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

25. При постачанні будь-якого товару чи послуги в ПН необхідно зазначати код товарів/послуг, а саме: для товарів – код згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Є право зазначати такий код неповністю, але щонайменьше на рівні перших чотирьох цифр відповідного коду, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, для яких таке скорочення коду не допускається.

26. Помилки в реквізитах ПН (крім коду товару згідно з УКТЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття ПН у електронному вигляді.

27. Уточнено граничні строки реєстрації ПН/РК:

 • складені з 1 по 15 день (включно) місяця до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
 • складені з 16 по останній день (включно) місяця до 15 дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

28. Загальний строк реєстрації ПН/РК становить 365 днів, що наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних ПН/РК до ПН.

29. Правило щодо формування податкового зобов’язання за ПН/РК, які зареєстровані з порушенням строку їх реєстрації, у періоді їх реєстрації, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати їх складення, стосується всіх платників податку, у тому числі тих, які застосовують касовий метод.

30. Заяву зі скаргою на продавця (за допущення помилок в обов’язкових реквізитах ПН/РК та/або порушення граничних строків їх реєстрації) покупець має право додати до податкової декларації за звітний податковий період (раніше це право зберігалося протягом 365 днів).

31. Документальна перевірка продавця проводиться протягом 90 календарних днів (раніше – 15 календарних днів) з дня надходження такої заяви із скаргою у разі ненадання пояснень та документального підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги.

32. З 01 квітня 2017 р. запроваджується механізм зупинення реєстрації ПН/РК, який застосовується у разі відповідності ПН/РК сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, які мають бути визначені Мінфіном. У такому випадку платнику податків в автоматичному режимі надсилається (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанція про зупинення реєстрації з пропозицією надати пояснення та/або копії документів (за виключним переліком, затвердженим Мінфіном). Подані платником податків пояснення та/або документи розглядаються комісією ДФСУ, яка приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ПН/РК (підстави для прийняття таких рішень затверджуються КМУ). Рішення про відмову у реєстрації ПН/РК може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Період з 01 квітня 2017 р. до 01 липня 2017 р. є перехідним періодом, протягом якого ця процедура здійснюється без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

! Перебіг строків реєстрації ПН/РК та застосування штрафних санкцій, права на включення до податкового кредиту сум ПДВ за такими ПН/РК, встановлених ПКУ, переривається на період зупинення їх реєстрації в ЄРПН і відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації.

Підсумовуючи, зазначимо, що зміни носять здебільшого позитивний характер для сумлінних платників податків й роблять правила більш практичними та зрозумілими.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Формування, ведення та офіційне публікування Тимчасового реєстру заяв здійснюються у порядку, визначеному для Реєстру заяв.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 9266

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Рішення у справі «Сєрков проти України» 15 березня, 2018    38

В Україні почав діяти Порядок розстрочення ПДВ під час імпорту обладнання для власного виробництва 28 лютого, 2018    218

«Звичайна ціна» Vs. «Ціна, визначена за принципом «витягнутої руки»». Чи поставлені крапки над «і»? 16 січня, 2018    248

Індивідуальна податкова консультація ДФС «Про порядок визначення звичайних цін» від 12.06.2017 р. 16 січня, 2018    113

Традиційні податкові подарунки «під ялинку» 05 січня, 2018    676

Новий суспільний договір з ПДВ 12 грудня, 2017    302

«Звільнення» від ПДВ для експорту сої, соняшнику, ріпаку можна не застосовувати? 11 грудня, 2017    724

Санкції за затримку подачі звітності/реєстрації накладних, спричинену хакерською атакою, застосуванню не підлягають 30 червня, 2017    2243

Набрали чинності критерії блокування податкових накладних та порядок роботи комісії ДФС 27 червня, 2017    6037

Липень уже «не за горами», а критерії зупинення реєстрації податкових накладних усе ще в проекті 25 травня, 2017    742

Блокування реєстрації податкових накладних або нереальні господарські операції «по-новому»? 14 квітня, 2017    13675

Виплата бонусу за просування товару – як заповнити податкову накладну? 16 березня, 2017    868

Прокоментувати