+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Податкові новації «під ялинку» 2017 – загальне адміністрування податків

30 грудня, 2016 Інформаційні листи

20 грудня 2016 р. Верховна Рада України в цілому прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (відповідний проект під реєстр. № 5368, далі – «Закон»).

Остаточний текст Закону ще невідомий, але певні висновки вже можна зробити виходячи з розміщених на сайті ВРУ документів до другого читання та змін, анонсованих на сайті голови Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики пані Ніни Петрівни Южаніної. Після появи офіційного тексту матеріал може бути уточнено.

Закон передбачає наступні основні зміни щодо загального адміністрування податків та зборів з наступного року.

1. Розмежування контрольних функцій в податковій сфері

Запланованими статтями 191, 192 та 193 Податкового кодексу розмежовуються функції контролюючих органів та Міністерства фінансів України.

Відтепер податкові інспекції виконують лише функції сервісного обслуговування платників податків (реєстрація, облік платників, об’єктів оподаткування і т. д.). Тобто основні робочі функції переходять до контролюючих органів в областях, м. Києві, Офісу великих платників.

2. Здійснення повноважень від імені контролюючих органів, відповідальність посадових осіб

Спрощується порядок прийняття рішень від імені контролюючих органів. Зокрема, в багатьох випадках рішення від імені контролюючих органів можуть приймати не лише керівники чи їх заступники, а й інші уповноважені особи. Це стосується, наприклад, запитів на отримання інформації, рішень про проведення перевірок, розгляду скарг, складення ППР і т. д.

Надання повноважень іншим особам здійснюється керівником контролюючого органу за погодженням з керівником ДФС України (новий п. 20.3 Податкового кодексу).

Проектом задекларована індивідуальна відповідальність посадової (службової) особи контролюючого органу за незаконне рішення про нарахування податків платнику. Проте механізму її дії не передбачено.

Повторне протягом року незаконне нарахування податків платнику є підставою для застосування до відповідної посадової (службової) особи дисциплінарного стягнення у порядку, передбаченому Законом. Конкретного механізму притягнення до такої відповідальності не передбачено.

3. Електронний кабінет платника

Введено інструмент електронного кабінету, який передбачає комплексну можливість платника реалізовувати свої податкові права та обов’язки в електронній формі (включаючи перегляд інформації щодо платника, офіційну переписку з контролюючими органами, керування переплатою і т.д.).

Зміни набирають чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем впровадження у роботу програмного забезпечення електронного кабінету, але не пізніше 1 січня 2018 р.

4. Прийняття електронної звітності

Єдиною підставою для відмови у прийнятті електронної податкової декларації є недійсність електронного цифрового підпису платника податків за умови, що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.

Контролюючим органам забороняється в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів.

5. Подання декларації у періоді, в якому відсутній об’єкт оподаткування

Уточнено, що всі платники, в тому числі і ті, хто на спрощеній системі, можуть не подавати звітність за періоди, в яких немає об’єктів оподаткування.

Штрафи за таке неподання не застосовуються.

6. Строк зберігання документів

Встановлений строк у 2555 днів, протягом якого платник має зберігати документи та інформацію, необхідну для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.

7. Запити контролюючих органів

Контролюючим органам забороняється вимагати від платника податків надання інформації, що була отримана раніше, а також надання документів, у яких містяться відомості, внесені до відповідних інформаційних баз, що ведуться контролюючими органами.

Запити про надання інформації можуть підписуватись не лише керівником чи його заступником, а й іншою уповноваженою особою контролюючого органу.

Відповідь на запит за загальним правилом слід надавати протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. До цього у платників був 1-місячний строк для відповіді на запит.

У разі проведення зустрічної звірки платники податків зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (замість загального строку в 1 місяць, який діяв до змін).

8. Перевірки

8.1. Камеральні

Розширюється предмет камеральної перевірки, яким, лише відтепер, може бути:

 • своєчасність подання податкових декларацій;
 • своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних, акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних;
 • своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання.

До слова, контролюючі органи, на практиці, й до цього дозволяли розширювати предмет камеральних перевірок до вищенаведених питань.

Також встановлено строки для проведення камеральних перевірок:

 • перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше – за днем їх фактичного подання;
 • перевірка з інших питань проводиться протягом 1095 днів.

До цього, згідно з правовою позицією Верховного Суду України, за загальним правилом (окрім, наприклад, питань бюджетного відшкодування ПДВ) камеральна перевірка могла проводитись протягом 1095 днів.

8.2. Планові

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС України до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

8.3. Позапланові

Нова підстава для проведення позапланової документальної перевірки: отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків податкового законодавства, і платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків законодавства, протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту (пп. 78.1.1. Податкового кодексу).

До цього ця норма стосувалась лише валютного та іншого неврегульованого Податковим кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Видалено право проводити позапланові документальні перевірки на підставі постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора. Залишилось лише право на підставі ухвали слідчого судді в рамках кримінального провадження.

Також передбачено нову підставу для проведення позапланової документальної перевірки: платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (пп. 78.1.19. Податкового кодексу).

Перевірку на підставі слідчого судді можна проводити навіть якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків (п. 78.2. Податкового кодексу).

8.4. Відмова у допуску до перевірки

Платник податків має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта про відмову в допуску до перевірки (за наявності такої відмови).

9. Подання заперечень проти акта перевірки та їх розгляд

Строк у 5 робочих днів для подачі заперечень проти акта перевірки починає відлік з дня, наступного після отримання такого акта. Раніше 5 днів рахували з дня, в якому вручили акт.

Заперечення розглядаються протягом 7 робочих днів, що настають за днем їх отримання (замість 5 робочих днів, як це було до цього).

10. Пеня та штрафи

Відкориговано визначення пені (пп. 14.1.162 Податкового кодексу). Принципово нічого не змінили. Допустити логічну помилку. Зокрема, пенею вважається сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених цим Кодексом випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки.

Тобто пеня, за визначенням, є сумою, яка не сплачена у встановлені строки. Швидше за все, малось на увазі, що пеня нараховується на суми грошових зобов’язань, не сплачені у встановлені строки.

Якщо платник не сплачує у встановлені строки самостійно нараховані податки, то пеня починає нараховуватись після 90 днів із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний день прострочення сплати. Раніше було 120 відсотків річних облікової ставки НБУ.

Встановлюється додатковий штраф (20%) у разі порушення строку сплати до бюджету суми акцизного податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання на тютюнові вироби.

11. Заходи з погашення податкового боргу

Податковим керуючим надається право проводити фотозйомку та відеозапис під час виконання ними своїх повноважень.

Уточнено процедуру переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган для погашення податкового боргу. Переведення відбувається на підставі відповідного договору між контролюючим органом та платником податків.

Контролюючий орган може звертатись до суду з вимогами про зобов’язання платника укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості на контролюючий орган.

Податкова вимога не направляється, якщо сума податкового боргу менша, ніж 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1020 грн). Те саме стосується податкової застави. Раніше правило визначало 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Передбачається право контролюючих органів на позасудове стягнення податкового боргу (на підставі рішення контролюючого органу) у разі, якщо наявні одночасно такі умови:

 • податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації;
 • податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень;
 • податковий борг не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати;
 • відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань.

ДФС України формує та веде у відкритому доступі реєстр заяв про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу, який щодня опубліковує на своєму офіційному веб-сайті.

12. Щодо податкових консультацій

Вносяться зміни щодо порядку запиту, видачі та дії податкових консультацій. Зокрема:

 • індивідуальні податкові консультації мають реєструватись в загальнодоступному єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій;
 • ДФС України може відмовити в реєстрації індивідуальної податкової консультації з одночасним наданням консультації від свого імені;
 • звільнення платника від відповідальності працює лише щодо зареєстрованих податкових консультацій;
 • індивідуальні податкові консультації видаються протягом 25 календарних днів (замість 30) з дня отримання запиту з можливістю продовжити строк ще на 10 календарних днів;
 • встановлено перелік процедурних вимог до запиту на індивідуальну податкову консультацію;
 • платники податків, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов’язку сплати податкового зобов’язання, визначеного цим кодексом; фактично, індивідуальна консультація стає захистом лише щодо штрафів.

Вказані зміни повністю вступають в силу з 01 квітня 2017 р.

13. Великі платники податків

Відтепер великим платником податків може вважатися не лише юридична особа, а і постійне представництво нерезидента на території України.

Також змінюються критерії для класифікації платників у якості великих. Зокрема, такими критеріями є перевищення 1 млрд грн доходу за останні чотири податкові квартали або перевищення 20 млн грн платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. До змін було 500 млн грн та 12 млн грн відповідно.

Під час проведення перевірки платники зобов’язані надавати в електронній формі документи лише на запит контролюючого органу (а не автоматично з її початком). Для надання документів встановлюється строк у 2 робочих дні (замість одного) з моменту отримання запиту.

14. Спеціальні правила для платників в межах зони АТО

На період проведення АТО для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія або населені пункти на лінії зіткнення, та/або платників податків, які мають об’єкти оподаткування на такій території і з яких сплачуються місцеві податки, збори, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням спеціальних особливостей (деталі визначені у п. 38 підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу).

15. Бази даних

Бази даних залишаються у ДФС України, а не передаються Міністерству фінансів України.

Хоча в майбутньому й очікується їх передача, проте коли саме – не встановлюється.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 4800

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Про «переприв’язку» (зміну основного місця обліку) великих платників податків до податкових офісів за галузевим принципом, без врахування місцезнаходження; Та про територіальні органи без територіальної прив’язки 13 січня, 2021    599

Доказова сила імейлів: позиції Касаційного господарського суду 03 грудня, 2020    504

Електронний документообіг та момент виникнення податкових зобов’язань – і не тільки… 06 жовтня, 2020    1084

Проект закону № 2260: що зміниться у сфері електронного документообігу у разі його підписання Президентом України 01 червня, 2020    1921

Довірили свій електронний підпис іншій особі: які ризики? 27 січня, 2020    544

«День Д»: законопроект № 1210 прийнято у другому читанні та в цілому 17 січня, 2020    1536

Невідповідність положень закону Конституції в адміністративному судочинстві: визнати не можна ігнорувати? 17 січня, 2020    2367

Електронний кабінет платника податків – що планувалось і як сталось… 12 листопада, 2019    5883

Онлайн-договір Шредінгера – він є чи його немає? 17 жовтня, 2019    641

Податок на виведений капітал 05 вересня, 2019    10152

Електронний підпис на звичайній флешці: to be, or not to be 09 липня, 2019    948

КМ Партнери захистила інтереси МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА у Конституційному Суді України на підтвердження права на повернення переплат з місцевих податків на території АТО 07 червня, 2019    971

Прокоментувати