+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Довгоочікувана нова форма звіту про контрольовані операції набула чинності

10 березня, 2016 Інформаційні листи

4 березня 2016 року набув чинності Наказ Мінфіна1, який затверджує нову форму звіту про контрольовані операції та порядок його складання (далі – «Порядок»). Нижче наводимо огляд основних змін, на які варто звернути увагу.

Групування контрольованих операцій

Новий Порядок передбачає два варіанта можливого групування контрольованих операцій для цілей заповнення звіту:

Long-awaited new form

Найважливішим нововведенням нового Порядку, на наш погляд, є надання можливості групувати контрольовані операції у звіті для випадку, якщо платник використовує методи трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ») інші, аніж метод порівняльної неконтрольованої ціни (далі – «ПНЦ») (п. 6 Розділу І Порядку). Такий підхід виглядає цілком логічним, адже лише у випадку застосування методу ПНЦ умови здійснення кожної окремої операції та її ціна грають вирішальну роль. У випадку ж, якщо застосовуються методи рентабельності, на етапі економічного обґрунтування операції все одно розглядаються та обґрунтовуються «гуртом».

Зазначена опція передбачає можливість групування операцій для відображення у звіті до рівня товарної підпозиції (6 знаків коду УКТ ЗЕД). Також визначено, що для таких «згрупованих» операцій мають бути однакові умови поставок та спосіб економічного обґрунтування ціни (тобто єдиний обраний метод ТЦУ та показник рентабельності).

Також, як і раніше, передбачена можливість узагальненого подання інформації про серію періодичних контрольованих операцій, для яких відрізняються лише «дата здійснення», «кількість» та «загальна вартість операції» (п. 18 Розділу ІV Порядку). Цікаво, що нова форма звіту більше не передбачає графи «курс валюти», лише код. Тому питання, як у випадку такого узагальнення вказувати курс валюти, більше не стоїть.

Інші нововведення та уточнення

  • новий Порядок дозволяє у випадку, коли предметом операції є виплата роялті, франшизи або фінансові послуги (кредит/ депозит/ позика), зазначати у графі «ціна за одиницю» відсоткову ставку. Важливе уточнення, оскільки обґрунтовується саме рівень відсоткової ставки, а не сплачена сума в гривнях, яка різниться залежно від бази;
  • також уточнили, що при заповненні графи «код сторони операції» має зазначатися саме код сторони контрагента-нерезидента. Раніше формулювання порядку дозволяло різні варіанти тлумачення норми, та на практиці часто виникали питання при заповненні звіту;
  • ще раз підтвердили, що компанії з податковою адресою у вільній економічній зоні «Крим» прирівнюються до нерезидентів. Зокрема, визначено, що при заповненні Додатка «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях», зазначаючи «назву країни, в якій зареєстрована особа», слід вказувати назву «ВЕЗ «Крим» та зазначати код 805 (не передбачений затвердженою Класифікацією країн світу). Нагадаємо, що операції з контрагентами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями в силу прямої норми п. 5.2. Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» № 1636-VІІ від 12.08.2014 р.;
  • ще одним нововведенням є те, що відтепер вже на етапі подання звіту платник має зазначати не лише метод ТЦУ, який він обирає для аналізу, але також код обраного показника рентабельності (у випадку, якщо обраний не метод ПНЦ) та цифрове значення такого показника. Це означає, що вже до 1 травня 2016 року платник, по суті, повинен мати на руках розрахований діапазон рентабельності, щоб хоча б розуміти, чи потрапляє показник рентабельності контрольованих операцій в діапазон, чи його необхідно коригувати. Водночас, з розрахунком такого діапазону на практиці можуть бути проблеми. Наприклад, комерційні бази даних до 1 травня 2016 року ще не мають повної інформації про фінансові показники компаній за 2015 рік, до того ж акціонерні товариства зобов’язані публікувати свої фінансові показники до 30 квітня року, що настає за звітним (платнику залишається одна ніч на розрахунки?).

Висновок

В цілому, оцінюємо новий Порядок як доволі прогресивний. Він враховує більшість зауважень, які були висловлені як щодо минулої форми звіту про контрольовані операції, так і щодо проекту, який був оприлюднений на сайті ДФСУ.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1 Наказ Міністерства фінансів України № 8 від 18.01.2016 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 1797

Прокоментувати