+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

24 січня 2014 року був опублікований Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» від 30.12.2013 р. № 872

26 лютого, 2014 Інформаційні листи

Нова форма декларації, яка запроваджується згаданим вище Наказом, передбачає новий механізм розрахунку щомісячних авансових внесків порівняно із попередньою формою, яка діяла відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. № 1213.

Новий механізм, на відміну від передбаченого у попередній формі, не передбачає врахування авансових внесків, сплачених протягом 2013 року, у базі для розрахунку авансових внесків, які мають сплачуватись протягом березня 2014 – лютого 2015 року. Так, рядок 23 нової форми не передбачає врахування показників рядку 13.7 додатка ЗП, де наводиться сума нарахованого авансового внеску протягом 2013 року. Це порушує приписи абз. 4 п. 57.1 ПК України, який передбачає, що базою для нарахування щомісячних авансових внесків є нарахована до сплати сума податку за попередній період. А виходячи із форми декларації, сума податку, нарахована до сплати, є сумою, яка вже зменшена на авансові внески, сплачені протягом 2013 року (рядок 14 декларації).

Слід відзначити, що заповнення декларації за старою формою не вирішує цієї проблеми. У своїх Листах (від 29.01.2014 р. № 2191/7/99-99-19-03-01-17, від 07.02.2014 р. № 3194/7/99-99-19-03-01-17) Міністерство доходів і зборів України зазначило, що розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток, який має сплачуватись, починаючи з березня 2014 року по лютий 2015 року включно, буде здійснюватись за старими формами декларацій в автоматичному режимі. При цьому Міністерство доходів і зборів України наводить механізм розрахунку, який передбачений у новій формі декларації. Отже, навіть якщо декларація подається за старою формою, авансові внески будуть розраховані за новим механізмом, тобто без урахування у базі для їх розрахунку тих внесків, які були сплачені протягом 2013 року.

Окрім наведеного, новий механізм розрахунку щомісячних авансових внесків не вирішує проблему із врахуванням авансових внесків, сплачених у 2013 році при виплаті дивідендів.

Якщо слідувати логіці Міністерства доходів і зборів України (Лист від 07.02.2014 р. № 3194/7/99-99-19-03-01-17), то авансові внески, які були сплачені у 2013 році при виплаті дивідендів, можуть бути враховані лише після того, як нараховані у рядку 11 податкові зобов’язання були зменшені на суму щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, сплачених протягом 2013 року. При цьому авансові внески, сплачені при виплаті дивідендів, можуть бути враховані, якщо в результаті вищезазначеного зменшення платник податків отримав позитивне значення.

Якщо зобов’язання, визначені таким чином, мають від’ємне значення, то авансові внески, сплачені при виплаті дивідендів, у декларації жодним чином не враховуються. Вони просто зазначаються у рядку 13.5.2 декларації за 2013 рік та переносяться у рядок 13.4 додатку ЗП декларації за наступний звітний період.

За такого підходу, якщо за результатами наступних звітних періодів податкові зобов’язання платника податків, які підлягають сплаті, знову будуть дорівнювати «0» або мати від’ємне значення, то сума авансових внесків, сплачених при виплаті дивідендів, взагалі не зможе бути ніколи врахована таким платником податків. При цьому платник податків буде змушений розраховувати та сплачувати щомісячні авансові внески.

Тобто нова форма податкової декларації не дає можливість врахувати авансові внески у щомісячні авансові внески, які мають сплачуватись з березня 2014 року по лютий 2015 року.

Є кілька можливих варіантів вирішення згаданих питань. Кожний з цих варіантів, скоріш за все, призведе до спору із контролюючими органами. Однак при належному методологічному обґрунтуванні обраного варіанту відповідно до ПК України, платник податків буде мати можливість захистити свою позицію у судовому порядку.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2014

Перегляди 2763

Прокоментувати