+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Визначення авто, які оподатковуються транспортним податком, – за ціною з ПДВ чи без?

27 травня, 2016 Інформаційні листи

Об’єкт оподаткування транспортним податком визначений п. 267.2.1. Податкового кодексу (далі – «ПКУ») наступним чином:

«Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті».

У зв’язку з наведеним визначенням виникає питання, чи включає вказана «середньоринкова вартість» ПДВ, чи ні?

  1. Термін «середньоринкова вартість» за Податковим кодексом

Власне термін «середньоринкова вартість» безпосередньо в ПКУ не визначений. А мав би бути. Адже це критерій визначення об’єкта оподаткування, а він має бути обов’язково визначений законом під час встановлення податку, як це вимагається пп. 7.1.2. ст. 7 ПКУ.

Якщо виходити з ключової складової «середньоринкової вартості», то вона згадується в ПКУ радше в контексті балансової вартості (наприклад, пп. 20.1.33, п. 89.2. ПКУ) або вартості основних засобів (пп. 14.1.138); при цьому в пп. 39.3.7.8. ПКУ застосовується навіть термін «ринкова вартість» по відношенню до активів.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» (Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246), автомобілі відображаються в балансі підприємств-власників як основні засоби або у виробників (дилерів) як товари на продаж без врахування ПДВ. Тобто їх балансова вартість (вартість для цілей обліку) не включає ПДВ. Це логічно, адже для підприємств-платників сплачений ПДВ відноситься до податкового кредиту і таким чином не є складовою вартості активів підприємства. Наведені міркування свідчать на користь того, що вартість в якості «середньоринкої» має рахуватися без ПДВ.

  1. «Вартість» як база оподаткування ПДВ (яка не включає власне ПДВ)

Оскільки предметом розгляду в цьому оглядовому листі є питання, чи включається ПДВ до поняття «середньоринкової вартості» для цілей транспортного податку, насамперед, варто поглянути на це питання, мабуть, саме з боку положень про ПДВ.

Відповідно до п. 188.1 ПКУ база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається, виходячи з їх договірної вартості

А ставки оподаткування ПДВ встановлюються від цієї бази оподаткування (п. 193.1 ПКУ) в розмірах 20 %, 7 % або 0 % відповідно.

Отже, ПДВ за відповідними ставками застосовується «зверху» по відношенню до «вартості», яка є базою оподаткування ПДВ.

А тому, з погляду ПДВ, «вартість», яка є базою оподаткування для цілей ПДВ, власне ПДВ не включає.

  1. Значення терміна «середньоринкова вартість» у відповідних підзаконних актах

Як зазначено на початку цього огляду, за ПКУ «середньоринкова вартість» має визначатися центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику економічного розвитку за методикою, затвердженою Кабміном.

Тому, для з’ясування практичних аспектів встановлення «середньоринкової вартості» варто звернутися до цієї методики. Вона затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 66 «Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів та внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів» (далі – «Методика»).

Зокрема, відповідно до п. 2 Методики:

«2. Середньоринкова вартість автомобіля розраховується за методом аналогії цін ідентичних автомобілів за формулою, визначеною у пункті 3 Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 403 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 44, ст. 1576), де за ціну нового транспортного засобу (Ц н) береться ціна нового автомобіля з урахуванням марки, моделі, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач».

Відповідно до п. 3 вказаної Постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 403 (далі – «Постанова 403») (до якого нас направляє Методика):

«3. Середньоринкова вартість транспортного засобу розраховується за методом аналогії цін ідентичних транспортних засобів за такою формулою:

С ср = Ц н х (Г / 100) х (1 ± (Г к / 100),

де Ц н – ціна нового транспортного засобу в Україні;

Г – коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів залежно від строку експлуатації згідно з додатком 1;

Г к – коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів залежно від пробігу згідно з додатком 2».

Тобто наведені положення Методики чи Постанови 403 оперують ціною як поняттям тотожним (взаємозамінним) вартості.

Щодо «ціни», зокрема, в Податковому кодексі є такі положення:

«14.1.219. ринкова ціна – ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, … а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах»

або

«14.1.71. звичайна ціна – ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін…».

Як бачимо, застосування цього терміна теж забезпечує певне наближення до розуміння терміна ринкової вартості як ринкової ціни.

При цьому очевидно, що такі поняття як «звичайна ціна» чи «ринкова ціна» не включають в себе ПДВ, оскільки відповідні величини є саме базою оподаткування ПДВ, як це прямо зазначено щодо певних випадків у ст. 188 ПКУ.

Тобто, слід вважати, що при визначенні, чи попадає певний автомобіль до кола об’єктів оподаткування транспортним податком, слід брати за основу ціну, яка не включає ПДВ. І саме такі дані мають розміщуватися на сайті Мінекономрозвитку.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 1924

Прокоментувати