+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Індексація основних засобів у 2015 році

25 січня, 2016 Інформаційні листи

Податковий кодекс України (далі – «ПК») у редакції до 01.01.2015 року містив положення, які дозволяли платникам податків здійснювати переоцінку основних засобів у податковому обліку на річний індекс інфляції, за умови перевищення ним 10%.

Так, можливість індексації була передбачена пп. 146.21 ПК, відповідно до якого:

«146.21. Платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

К і = [І (а-1) – 10] : 100,

де І (а-1) – індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення К і не перевищує одиниці, індексація не проводиться.»

Відповідно до абз. 4 тієї ж статті, індексація проводилася наступним чином: «Збільшення вартості об’єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року».

Відповідно до п. 1 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (надалі – «НП(с)БО 1») – баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Відповідно, датою балансу є 31 грудня. Тобто, підприємства мали право збільшити в податковому обліку вартість об’єктів амортизації станом на 31 грудня 2014 року за формулою, визначеною у пп. 146.21 ПК.

Водночас, в редакції після 01.01.2015 року в ПК був включений п. 11 підрозділу 4 РОЗДІЛУ ХХ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ», відповідно до якого при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів їх балансова вартість станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144-146 та 148 ПК у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Відповідно, підприємства, які здійснили індексацію станом на 31 грудня 2014 року за правилами пп. 146.21 ПК, для цілей розрахунку податкової амортизації в 2015 році враховують вартість основних засобів, збільшену на індекс інфляції. При цьому така індексація проводилася саме в податковому обліку та ніяким чином не впливає на фінансовий результат, а лише збільшує амортизаційні відрахування для цілей оподаткування податком на прибуток.

Питання переоцінки основних засобів для цілей фінансового обліку розглядаються в окремому оглядовому листі.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 6102

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Штрафи за порушення у сфері обігу готівки. Чи все так погано? 27 лютого, 2019    1143

Інтерв’ю з Олександром Мініним із КМ Партнери, фірма-переможець 2019 року в Україні у сфері податків 13 серпня, 2018    1093

Чи завершилась АТО?
Або «Я вам посылку принес… Только я вам ее не отдам»
03 серпня, 2018    8149

З думок фантастів про податки, і не тільки. Роберт Хайнлайн. «Місяць – суворий господар» 09 липня, 2018    1648

УСІ ВИ ОДНЕ 23 квітня, 2018    3991

Усі вільні 16 квітня, 2018    1532

Реальне призначення вироків за ст. 205 КК: чи є сенс у ст. 205 КК як такій? 06 квітня, 2018    4701

Право на поновлення строків на оскарження судового рішення vs. принцип остаточності судового рішення (res judicata) 06 квітня, 2018    29169

Перше «зразкове» рішення Верховного Суду в податкових спорах 06 квітня, 2018    2561

Оновлення! На розгляд Великої Палати Верховного Суду передано справу для «формування єдиної правозастосовчої практики» щодо оцінки вироку за ст. 205 КК відносно директора контрагента 23 березня, 2018    3590

Ухвала Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 21 лютого 2018 року 23 березня, 2018    3388

Зловживання процесуальними правами. Перша практика застосування судами положень КАСУ 20 березня, 2018    4041

Прокоментувати