+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Індексація основних засобів у 2015 році

25 січня, 2016 Інформаційні листи

Податковий кодекс України (далі – «ПК») у редакції до 01.01.2015 року містив положення, які дозволяли платникам податків здійснювати переоцінку основних засобів у податковому обліку на річний індекс інфляції, за умови перевищення ним 10%.

Так, можливість індексації була передбачена пп. 146.21 ПК, відповідно до якого:

«146.21. Платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

К і = [І (а-1) – 10] : 100,

де І (а-1) – індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення К і не перевищує одиниці, індексація не проводиться.»

Відповідно до абз. 4 тієї ж статті, індексація проводилася наступним чином: «Збільшення вартості об’єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року».

Відповідно до п. 1 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (надалі – «НП(с)БО 1») – баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Відповідно, датою балансу є 31 грудня. Тобто, підприємства мали право збільшити в податковому обліку вартість об’єктів амортизації станом на 31 грудня 2014 року за формулою, визначеною у пп. 146.21 ПК.

Водночас, в редакції після 01.01.2015 року в ПК був включений п. 11 підрозділу 4 РОЗДІЛУ ХХ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ», відповідно до якого при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів їх балансова вартість станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144-146 та 148 ПК у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Відповідно, підприємства, які здійснили індексацію станом на 31 грудня 2014 року за правилами пп. 146.21 ПК, для цілей розрахунку податкової амортизації в 2015 році враховують вартість основних засобів, збільшену на індекс інфляції. При цьому така індексація проводилася саме в податковому обліку та ніяким чином не впливає на фінансовий результат, а лише збільшує амортизаційні відрахування для цілей оподаткування податком на прибуток.

Питання переоцінки основних засобів для цілей фінансового обліку розглядаються в окремому оглядовому листі.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 3318

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Хто в країні господар? 05 березня, 2018    486

Перше «податкове» рішення оновленого Конституційного Суду України 02 березня, 2018    1106

Блокування податкових накладних – філософія питання 13 лютого, 2018    484

Запровадження попереднього контролю реєстрації податкових накладних та автоматичне бюджетне відшкодування 05 лютого, 2018    235

Огляд практики Верховного Суду з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2018 рік 01 лютого, 2018    422

Огляд судової практики судів касаційної інстанції з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2017 рік 31 січня, 2018    958

Витрати на правову допомогу адвоката: як визначати? 31 січня, 2018    543

Зміни в тактиці та стратегії у спорах з державними органами з огляду на зміну підходів у відшкодуванні витрат на правову допомогу 18 січня, 2018    382

Виплата дивідендів платниками єдиного податку 4 групи: зміни з 01 січня 2018 року 12 січня, 2018    312

ВАСУ нагадує судам про необхідність мотивування своїх рішень 16 листопада, 2017    614

Рішення у групі справ «Бендерський та інші проти України» 15 листопада, 2017    291

Україна та Великобританія підписали протокол зі суттєвими змінами до Конвенції про усунення подвійного оподаткування 1993 року 07 листопада, 2017    278

Прокоментувати