+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Довідка з ДФСУ більше не потрібна для купівлі валюти та інші «послаблення» валютного регулювання

07 вересня, 2015 Інформаційні листи

4 вересня 2015 року набули чинності нові постанови НБУ № 581 та № 5821, направлені на зменшення тиску валютних обмежень. Нижче наводимо огляд основних змін, які були внесені.

Купівля та перерахування іноземної валюти

Одним із важливих послаблень стала відміна необхідності подавати в пакеті документів для купівлі/переказу інвалюти довідку з ДФСУ, яка підтверджує відсутність у резидента заборгованості з податків, зборів та платежів (за формою, встановленою Міндоходів). Вказана вимога була встановлена постановою НБУ № 124 «Про особливості здійснення деяких валютних операцій», і на практиці це виливалося в те, що підприємства, які мали будь-який «технічний борг» чи спір з податковою, де-факто, не могли здійснювати купівлю та переказ коштів за кордон.

Ще одне «послаблення» стосується заборони купівлі інвалюти за дорученням клієнта-резидента, який має кошти в іноземних валютах, розміщених на рахунках банків (і, відповідно, мав би виконувати свої зобов’язання за рахунок таких коштів). Відтепер НБУ дозволяє не враховувати залишки валюти 3-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Натомість, у цій сфері валютного регулювання введено нове обмеження, яке стосується заборони купувати валюту за дорученням клієнта щодо операції імпорту продукції, якщо (1) митне оформлення такої операції було проведено до 1 січня 2014 року включно та (2) за договором відбулася заміна боржника та/або кредитора у зобов’язанні. Передбачається, що в такому випадку резиденти мають виконувати зобов’язання по оплаті за рахунок власних коштів у інвалюті (не куплених та не залучених у формі кредиту чи позики).

Зарахування однорідних вимог

Ще одне важливе послаблення стосується можливості припинення зобов’язань за договором шляхом зарахування однорідних вимог. Так, якщо в результаті попередньо прийнятих постанов НБУ фактично заборонялося зарахування зустрічних однорідних вимог, то відтепер НБУ знімає з контролю експортні операції клієнтів, щодо яких надано документальне підтвердження про припинення таких зобов’язань шляхом зарахування зустрічних вимог, якщо (1) зарахування стосується вимог у валютах, які не підлягають обов’язковому продажу, та (2) сума таких зобов’язань не перевищує 0,5 млн дол. США.

Обов’язковий продаж іноземної валюти

Постанова НБУ №581 уточнює, що вимога, яка стосується обов’язкового продажу надходжень (у розмірі 75%) не розповсюджується на кошти, повернені за ініціативою іноземного банку, за умови, що такі кошти були повернуті протягом двох днів після їх перерахування уповноваженим банком. Інші «виключення» з загального правила залишилися незмінними.

Заборона реєструвати зміни до договорів

НБУ зняв заборону реєструвати зміни до договорів про залучення резидентами кредитів/позик в інвалюті від нерезидентів, якщо заміна боржника здійснюється у зв’язку з ліквідацією первісного боржника або його приєднанням до нового боржника. Натомість, для всіх інших випадків заборона залишається в силі.

Видача готівки

НБУ збільшив обсяг видачі готівки в іноземній валюті з 15 тис. грн до 20 тис. грн на добу (через каси та банкомати на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

Загальна інформація

Відмітимо, що постанова НБУ № 581 продублювала левову частку валютних обмежень, які діяли раніше, і є чинною до 4 грудня 2015 року. Натомість, «послаблення», яке стосується відміни необхідності отримувати довідку ДФСУ про відсутність заборгованості платника податків, вводиться окремою постановою НБУ № 582 і є «безстроковим».

«Послаблення», прийняті на сьогодні, виглядають швидше як крапля в морі, натомість, загальна зміна курсу НБУ на лібералізацію обмежень сприймається як позитивна.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Постанова Правління Національного банку України від 03.09.2015 р. № 581 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» та № 582 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2015

Перегляди 1384

Прокоментувати