+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Дія Сіті – що воно таке та з чим його їдять

14 квітня, 2021 Інформаційні листи

Наприкінці березня бізнес нарешті побачив, ймовірно, фінальну версію проекту Закону про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні № 4303 «д» від 02.11.2020 р. (далі – проект Закону). Наразі очікується, що за декілька місяців Верховна Рада проголосує за проект Закону та вже влітку 2021 р. новий режим нарешті запрацює.

У цій статті ми розглянемо декілька ключових аспектів проекту Закону та спробуємо розібратись, які нові правила встановлюються для ІТ-гравців.

Дія Сіті – це спеціальна податкова та правова система, так би мовити, IT-хаб для стартаперів, діджитал-маркетологів, кіберспорту та інших фахівців ІТ-індустрії. Передбачається, що набуття статусу резидента Дія Сіті надасть низку переваг для ІТішників: податкове навантаження в 5 разів менше ніж за загальною системою, спеціальний статус у кримінальному процесі та багато іншого.

Законодавча база Дія Сіті складається з трьох частин:

 • Загальна – основні принципи роботи Дія Сіті, викладені у проекті Закону. Перехідними положеннями проекту Закону пропонується внести численні зміни до низки законів, зокрема Цивільного кодексу України, Кодексу законів про працю, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та ін.
 • Податкова – нові спеціальні режими оподаткування для ІТ-компаній та працівників ІТ-індустрії. Наразі відповідний законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не зареєстрований у Верховній Раді, тож поки незрозуміло, яким чином нововведення будуть врегульовані в ПКУ.
 • Правоохоронна – нова процедура взаємодії правоохоронних органів з резидентами Дія Сіті. Готується так званий законопроект «Маски-шоу стоп-3», спрямований на захист ІТ-спільноти від свавілля та тиску з боку правоохоронних органів.

Хто може бути резидентом Дія Сіті

Відповідно до проекту Закону набуття статусу резидента Дія Сіті буде здійснюватися за заявницьким принципом, тобто Дія Сіті – «діло добровільне».

Відповідна заява подається до Мінцифри, а реєстрація відбувається за принципом мовчазної згоди – якщо Мінцифри в строк не опублікувало рішення про повернення заяви без розгляду, вважається, що воно є позитивним і юридична особа зареєстрована в Дія Сіті.

Звертатись із відповідною заявою зможуть юридичні особи, зареєстровані в установленому законодавством України порядку, які відповідають критеріям, визначеним у проекті Закону.

З наведеного розуміємо, що резидентом Дія Сіті не може бути представництво іноземної компанії або фізична особа-підприємець.

Критерії входу до Дія Сіті

Проект Закону передбачає наступні критерії для входу до Дія Сіті:

Для діючих ІТ-компаній:

 • Розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам* становить не менше ніж 1 200,00 євро.
З проекту Закону незрозуміло, за яким принципом буде розраховуватись середня місячна винагорода. Наприклад, її можна визначати за формулою для розрахунку середньої арифметичної величини – загальний розмір місячної винагороди всіх працівників/гіг-спеціалістів поділений на їхню кількість. Або розраховувати середню винагороду в межах 1 працівника/гіг-спеціаліста протягом певного проміжку часу. Також в проекті Закону не роз’яснено, чи абсолютно всі працівники/гіг-спеціалісти мають отримувати дохід такого рівня, чи така вимога не розповсюджується, наприклад, на адміністративний персонал компанії.
 • Наявність не менше 9 працівників/гіг-спеціалістів за підсумками кожного календарного місяця.

* Для цілей проекту Закону гіг-спеціаліст – фізична особа, яка є підрядником та (або) виконавцем за цивільно-правовим договором (гіг-контрактом), за яким резидент Дія Сіті не тільки сплачує за надані гіг-спеціалістом послуги, а й забезпечує йому належні умови праці та соціальні гарантії.

Для новостворених ІТ-компаній (зареєстрована не раніше ніж за 24 календарні місяці до дня подання заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті):

 • розмір доходу, визначений відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ, не перевищує граничний обсяг доходу, встановлений в п. 291.4 ст. 291 ПКУ для суб’єктів господарювання третьої групи платників єдиного податку у кожному з таких років:
 • у календарному році, що передує календарному року, в якому вона подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;
 • у календарному році, в якому вона подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;
 • у календарному році, в якому вона набула статус резидента Дія Сіті;
 • у календарному році, який слідує за роком, у якому вона набула статус резидента Дія Сіті.
Тобто розмір річного доходу новоствореної ІТ-компанії не повинен перевищувати 1 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року. У 2021 р. ця верхня межа становить приблизно 7 млн грн.
 • Досягнення рівня середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам у розмірі не менше ніж 1 200,00 євро на місяць щонайпізніше з першого дня сьомого календарного місяця, що йде за календарним місяцем, в якому вона набула статус резидента Дія Сіті.

Спільними критеріями для діючих та новостворених IT-компаній є:

 • здійснення спеціально визначених видів діяльності (про це мова піде далі у нашій статті);
 • сума чистого доходу від здійснення спеціально визначених видів діяльності становить не менше 90 % суми загального доходу.

Як бачимо, поріг входження для стартапів та нових ІТ-гравців є досить високим, що може спричинити відсіювання early stage стартапів вже на етапі реєстрації в Дія Сіті.

Зазначимо, що для набуття статусу резидента Дія Сіті як у діючих компаній, так і в нових мають бути відсутні «негативні обставини» – обставини, що унеможливлюють набуття статусу резидента Дія Сіті. Так, наприклад, не можуть отримати статус резидента Дії Сіті нерезиденти України, неприбуткові організації, компанії-банкрути, юридичні особи в стані припинення (крім перетворення), під санкціями та ін. (вичерпний перелік наведено у ч. 2 ст. 5 проекту Закону). Відсутність «негативних обставин» фіксується зі слів заявника та перевіряється Мінцифрою за допомогою відкритих джерел та баз даних державних органів.

Форму, порядок подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті пізніше має бути встановлено Кабміном.

Види діяльності

Як зазначено вище, для набуття статусу резидента Дія Сіті юридична особа повинна здійснювати один або декілька видів діяльності, передбачених проектом Закону. Такі види діяльності мають бути закріплені в статуті юридичної особи та/або у відомостях про неї в Єдиному державному реєстрі.

Ми співставили види діяльності, зазначені в проекті Закону, з видами діяльності, визначеними у Класифікаторі видів економічної діяльності (КВЕД-2010). Нижче наводимо результати такого співставлення у табличному вигляді.

Види діяльності у проекті Закону КВЕД-2010
1) комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткованням 62.01, 62.02, 62.03
2) видання комп’ютерних ігор та видання іншого програмного забезпечення 58.29
3) надання програмних продуктів, в тому числі комп’ютерних ігор, у режимі «он-лайн» та надання веб-послуг із доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі, в тому числі комп’ютерних ігор, його елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу 63.11
4) навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), яке включає послуги з навчання цифровій грамотності, навчання розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, включаючи комп’ютерні ігри, навчання бізнес аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробці документацій 85.89, 74.10
5) оброблення даних і пов’язана з ним діяльність, окрім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність веб-порталів 63.11, 63.12
6) дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій 72.19
7) проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі інтернет та (або) на пристроях користувачів 73.11
8) діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів та (або) клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань
9) діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

Як бачимо, щонайменше для 2 видів діяльності, що визначені у проекті Закону, немає спеціального коду КВЕД. Є інформація, що планується внесення змін до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД-2010). Проте, якщо цього не буде зроблено, у разі здійснення таких видів діяльності важливо буде мати необхідні формулювання у статуті юридичної особи.

Окремо звернемо увагу на такий вид діяльності як проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті. Проектом Закону не визначено, як буде встановлюватись приналежність резидента Дія Сіті до розробки програмного забезпечення.

Обіцяні «смаколики»

Дія Сіті має стати податковим раєм та безпечним середовищем для ІТ-бізнесу. Хоча наразі «податковий» законопроект відсутній, а «правоохоронний» знятий з розгляду парламентом, нижче коротко окреслимо найбільш суттєві переваги, які Мінцифри обіцяє резидентам Дія Сіті.

Звертаємо увагу, що наведена нижче інформація взята з онлайн-презентації Мінцифри, що відбулась 05 квітня 2021 р.

 1. У податковому аспекті
 • Податки на працю:
 • 5 % ПДФО (замість 18 % за загальною системою оподаткування);
 • ЄСВ 22 % від МЗП;
 • 1,5 % військового збору.
 • Податки на компанію та її учасників:
 • 9 % податку на виведений капітал (замість 18 % податку на прибуток);
 • 0 % на доходи фізичної особи, отримані як дивіденди, якщо вони не розподілялися 2 і більше роки.
 • Для стимулювання ангельських інвестицій (інвестиції в стартап в обмін на конвертований борг або частку в компанії):
 • податкова знижка з ПДФО на суму інвестицій в українські стартапи;
 • 0 % на дохід фізичної особи від продажу частки в стартапі, якщо фізична особа володіла нею більше року.
 1. В аспекті безпеки особи та власності
 • резиденти Дія Сіті та їх уповноважені особи матимуть спеціальний статус в кримінальному процесі;
 • для резидентів Дія Сіті та їх уповноважених осіб передбачено особливий порядок кримінального провадження;
 • необхідність попереднього погодження кримінально-процесуальних дій щодо резидентів Дія Сіті та їх керівництва з прокурором не нижче рівня прокурора області.
 1. В аспекті трудових відносин
 • вводиться нове поняття «гіг-спеціаліст», що поєднує в собі бенефіти штатного працівника (відпустка, лікарняний) та ФОПа або фрілансера (дистанційна робота, свобода договору);
 • можливість обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами Дія Сіті та їх працівниками;
 • регулювання договорів з негативними зобов’язаннями (про нерозголошення, непереманювання, неконкуренцію);
 • можливість покласти функції директора компанії на іншу юридичну особу.

Державний контроль

Контролюючим органом щодо дотримання вимог, передбачених проектом Закону, визначено центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки – Мінцифри. Саме Мінцифри приймає рішення про набуття/відмову у набутті або позбавлення статусу резидента Дія Сіті та здійснює контроль за дотриманням передбачених проектом Закону вимог.

Проектом Закону передбачений обов’язок резидентів Дія Сіті протягом 5 місяців з набуття статусу резидента та потім на щорічній основі подавати до Мінцифри звіт про відповідність всім вимогам, встановленим проектом Закону. Такий звіт має бути підкріплений незалежним аудиторським висновком.

Що не подобається у проекті Закону бізнесу?

Попри те, що проект Закону наразі представлений в нібито остаточній редакції, бізнес все ж хоче змінити/доопрацювати декілька суттєвих питань.

Зокрема, ІТ-спільнота висловлюється проти обов’язкового щорічного аудиту та бажає замінити його на подання стандартної фінансової звітності для малого та мікробізнесу. На думку бізнеса, вимога аудиту на щорічній основі буде додатковим фінансовим тягарем для компаній.

Окрім того, важливим для бізнесу є податковий аспект наслідків позбавлення компанії статусу резидента Дія Сіті. Як рішення про позбавлення статусу резидента Дія Сіті впливатиме на компанію як на платника податків (компанія продовжує сплачувати податки за спеціальними для Дія Сіті ставками до остаточного вирішення спору у суді, якщо такий спір буде ініційований, чи автоматично переходить на загальну систему оподаткування)? ІТ-ком’юніті бажає врегулювати на законодавчому рівні можливість призупинення рішення про позбавлення компанії статусу резидента Дія Сіті до прийняття судового рішення.

У кулуарах та робочих групах обговорюється багато інших проблемних питань щодо Дія Сіті. Проте, доки не буде оприлюднено «податковий» та «правоохоронний» законопроекти, складно побачити повну картину режиму Дія Сіті та мати точне уявлення, як працюватиме ця система в реальності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2021

Перегляди 4772

Прокоментувати