+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Іноземну інвестицію можна не конвертувати – відновити фінансовий стан дочірніх підприємств тепер легше

14 червня, 2016 Інформаційні листи

У рамках кроків по лібералізації валютного режиму в травні Нацбанк України (далі – «НБУ»)1 відмінив вимогу стосовно обов’язкового продажу надходжень в інвалюті, що надійшли для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Це ж правило продубльовано і в новій Постанові НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 7.06.2016 року № 342.

НБУ в листі від 05.05.2016 р. № 40-0004/39076 роз’яснив цю норму: вона стосується як надходжень на інвестиційні рахунки нерезидентів, так й інших видів надходжень, зокрема «…надходжень із-за кордону на вкладні (депозитні) рахунки іноземних інвесторів, на поточні рахунки резидентів з метою проведення розрахунків за об’єкти іноземного інвестування тощо».

Зазначене звільнення полегшує відновлення фінансового стану дочірніх підприємств міжнародних компаній в Україні.

Так, внаслідок 300% девальвації гривні у фінансовій звітності дочірніх підприємств міжнародних компаній в Україні зі значними сумами заборгованості в іноземній валюті (за кредитами чи по розрахунках за товари/роботи/послуги) виникли значні збитки, спричинені, переважно, курсовими різницями. В тому числі, виникли проблеми з від’ємним значенням чистих активів. Нагадаємо, що згідно з ч. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України від’ємне значення чистих активів є підставою для ліквідації товариства.

З урахуванням цього в останні роки гостро постало питання відновлення фінансового стану в подібних ситуаціях, що особливо непросто в умовах жорстких валютних обмежень.

Відмова від вимоги про обов’язковий продаж валютних надходжень у вигляді іноземних інвестицій спрощує цю проблему. Так, необхідне фінансування може бути забезпечене у вигляді інвестиції у статутний капітал (шляхом збільшення статутного капіталу). А отримані кошти в іноземній валюті можуть бути використані для погашення заборгованості в інвалюті перед іноземними кредиторами/постачальниками, що знизить частку заборгованості в іноземній валюті.

Раніше цей шлях ускладнювало те, що 75% коштів, отриманих як інвестиція, підлягали обов’язковій конвертації в гривню. А це означало додаткові втрати від різниці курсів, банківських комісій та інших складнощів, пов’язаних з купівлею валюти для погашення інвалютної заборгованості.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1 Постановою Правління Національного банку України від 05.05.2016 р. № 308.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 1005

Прокоментувати