+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Зміни в системі контролю за економічними концентраціями

25 березня, 2016 Інформаційні листи

18 травня 2016 року набере чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями) (далі – «Закон»). У цьому листі ми коротко оглянули основні новели, запроваджені Законом.

Законом були збільшені порогові значення обсягів реалізації (вартості активів) учасників концентрації, за перевищення яких отримання попереднього дозволу Антимонопольного комітету України (надалі – «АМК») є обов’язковим.

Відтепер отримання такого дозволу вимагатиметься у разі досягнення наступних порогових значень за результатами останнього фінансового року, що передує концентрації:

  • сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, у тому числі за кордоном, перевищує 30 млн євро, при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у 2 учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 4 млн євро у кожного;
  • сукупна вартість активів або обсяг реалізації товарів в Україні суб’єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, або суб’єкта, активи, частки (акції, паї) яких набуваються у власність чи одержуються в управління і користування, або хоча б 1 із засновників створюваного суб’єкта господарювання, з урахуванням відносин контролю, перевищує 8 млн євро, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б 1 іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, у тому числі за кордоном, перевищує 150 млн євро.

Законом була виключена така умова отримання дозволу на концентрацію як наявність частки на певному ринку товарів.
Залишається необхідним врахування вартісних показників продавця, навіть якщо продавець внаслідок здійснення концентрації втрачає контроль над суб’єктом господарювання, щодо якого набувається контроль покупцем.

Законом був виправлений недолік у формулюванні норм закону, через який АМК фактично не міг приймати рішення про видачу дозволів на узгоджені дії чи концентрацію до спливу встановленого законом строку на розгляд заяв. Відтепер передбачається можливість прийняття АМК рішення і до спливу такого строку.

На рівні закону був закріплений обов’язок АМК проводити, за зверненням учасників концентрації, попередні консультації щодо інформації та документів, що є необхідними для розгляду відповідної заяви, а також своєчасного виправлення можливих недоліків у поданій заяві.
З’явилась нова окрема підстава для відмови АМК у розгляді заяви про надання дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб’єктів господарювання, а саме: ненадання заявниками відомостей про кінцевих власників суб’єктів господарювання – учасників концентрації.

Запроваджується спрощена процедура розгляду заяви про отримання дозволу на концентрацію протягом 25 днів з дня її надходження у разі, якщо:

  • лише 1 учасник концентрації здійснює діяльність на території Україні, або
  • сукупна частка учасників концентрації на одному і тому самому товарному ринку не перевищує 15 %, або
  • частки або сукупні частки учасників концентрації не перевищують 20 % на товарних ринках, на яких реалізується продукція (товари, роботи, послуги), без придбання або реалізації якої господарська діяльність будь-якого іншого учасника концентрації є неможливою.

Зміни до Положення про порядок подання заяв до АМК про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (затверджене Розпорядженням АМК від 19 лютого 2002 року № 33-р) не вносились.

Тому наразі залишається незрозумілим, в чому саме полягає спрощення процедури, окрім зменшення строку розгляду заяви до 25 днів.
Законом був підвищений розмір плати за подання заяв до АМК:

  • із заяв про надання дозволу на концентрацію – 20 400 грн, а в разі сплати суми збору за надання попередніх висновків з цих питань – 14 960 грн;
  • із заяв про надання дозволу на узгоджені дії – 10 200 грн, а в разі сплати суми збору за надання попередніх висновків з цих питань – 4 760 грн;
  • із заяв про надання висновків щодо кваліфікації дій відповідно до статей 14 та 29 Закону України «Про захист економічної конкуренції» – 5 440 грн.

Зазначимо також, що проект закону № 2431 «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами АМК розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції», який розглядався на засіданні Верховної Ради під час прийняття Закону, не пройшов голосування. Верховна Рада відправила його на повторне друге читання. Законопроект № 2431 має велике значення, оскільки у разі його схвалення має бути запроваджений порядок калькуляції штрафних санкцій АМК.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 971

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році? 19 березня, 2018    93

Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 19 березня, 2018    16

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 28 лютого, 2018    2336

Зайва квапливість, точно так само як і повільність, веде до сумного кінця (Шекспір В.) 28 лютого, 2018    321

Як розводити друзів і впливати на людей – за мотивами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 14 лютого, 2018    1294

Як розводити друзів (тобто кредиторів) і впливати на людей (тобто товариство, що тобі не належить) – за мотивами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 14 лютого, 2018    1685

Tах-час: висновки та виклики для юристів 13 лютого, 2018    512

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: перші враження 07 лютого, 2018    576

Сертифікація продукції скасована: які наслідки? 07 лютого, 2018    386

Мораторій на проведення перевірок. Чи розповсюджується мораторій на проведення перевірок органами Державної фіскальної служби? 29 січня, 2018    399

До якого суду тепер йти… 12 січня, 2018    420

Досі під тиском: яка справжня мета контролюючих органів? 28 грудня, 2017    299

Прокоментувати