+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Амортизація витрат на самостійне створення підприємством нематеріальних активів, відповідно до змін Податкового кодексу України, які набрали чинності з 1 липня 2012 року

01 жовтня, 2012 Інформаційні листи

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм” від 24 травня 2012 року № 4834-VI, який набрав чинності 1 липня 2012 року, абзац 2 п. 144.1 ст. 144 Податкового кодексу України (далі – “ПК України”) викладено в такій редакції:

амортизації підлягають: <...> витрати на самостійне виготовлення (створення) основних фондів, нематеріальних активів, вирощування довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, в тому числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні (створенні) основних засобів та нематеріальних активів“.

До зазначених змін нематеріальні активи в цій нормі не згадувалися. Тобто, виходячи з буквального прочитання норм ст. 144 Податкового кодексу, амортизувалися лише витрати на самостійне створення основних засобів, тоді як витрати на самостійне створення нематеріальних активів не повинні були амортизуватися. За умови присутності зв’язку з господарською діяльністю такі затрати платника податків могли включатися до витрат.

Звичайно, вищенаведений підхід базується на формальному прочитанні Податкового кодексу, і обережні платники податків капіталізували витрати на створення нематеріальних активів за аналогією до основних засобів. Однак, будь-які претензії до платників податків, які цього не робили, а включали затрати одразу до витрат, були незаконними.

Разом з тим, з 1 липня 2012 року витрати на самостійне створення нематеріального активу підлягають амортизації. Тобто, наразі податкові органи вже можуть підняти це питання під час перевірки і не визнати витрати, які, на їх погляд, мали б капіталізуватися у складі вартості нематеріального активу, що створюється внаслідок таких витрат.

Слід зауважити, що це питання заслуговує уваги, оскільки, як показує практика, платник податків може навіть і не підозрювати, що в результаті певних бізнес-процесів створюється нематеріальний актив. Така ситуація достатньо часто виникає у відношенні компіляцій даних (баз даних). Так, компіляції даних (бази даних) згідно з ст. 433 Цивільного кодексу України відносяться до об’єктів авторського права, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності. Про це часто забувають.

Якщо затрати, які можна віднести до створення компіляції даних (бази даних), включаються до витрат, то після 1 липня 2012 р. такий підхід може призвести до податкових ризиків – податкові органи можуть виключити відповідні суми зі складу витрат платника податків. На практиці такі суми можуть бути достатньо значними.

Зважаючи на це, рекомендуємо з 1 липня 2012 р. провести самоперевірку з питання, чи можуть певні процеси на підприємстві розглядатися як створення нематеріального активу. Якщо такий ризик буде виявлено, то безпечним підходом буде капіталізація витрат на створення такого активу з наступною амортизацією та належним документальним оформленням цих процесів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2012

Перегляди 5578

Прокоментувати