+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Зміна положень Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Нідерландами з 2022 року

25 червня, 2021 Інформаційні листи

15 червня 2021 року Верховною Радою України було ратифіковано Протокол про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно1 (далі – Протокол) від 12 березня 2018 року. Варто зазначити, що Протокол було ратифіковано без розгляду суті пропонованих ним змін.

Цей Протокол передбачає, серед іншого, перегляд ставок оподаткування окремих видів доходів, зокрема:

(1) оподаткування дивідендів за ставкою 0% у разі, якщо інвестиція в капітал компанії, що виплачує дивіденди, гарантована або застрахована іншою Договірною Державою, центральним банком іншої Договірної Держави або будь-яким агентством чи органом (включаючи фінансовий інститут), яким володіє або який контролює ця Договірна Держава (положення щодо оподаткування дивідендів за ставкою 0% в залежності від розміру інвестиції до статутного капіталу компанії виключено); за ставкою 5% ‒ якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша ніж партнерство), яка безпосередньо володіє щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди; та за ставкою 15% ‒ в усіх інших випадках. Отже, ці зміни важливі для визначення тренду відношення Сторін Конвенції до нульової ставки податку при виплаті дивідендів, а саме що Сторони вважають належним надалі відмовитися від застосування 0% ставки у прив’язці до розміру інвестиції; поряд з тим, повної відмови від застосування 0% ставки не передбачається, а змінюються умови;

(2) збільшення розміру ставки оподаткування процентів – з 2% до 5%;

(3) збільшення розміру ставки оподаткування роялті, які сплачуються за використання або право на використання будь-яких авторських прав на наукові роботи і патент, торгову марку, дизайн або модель, секретну формулу або процес або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду, ‒ з 0% до 5%;

(4) нову редакцію статті 28 стосовно обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією;

(5) норми статті 24А щодо права на отримання вигід. Зокрема, вигоди, передбачені Конвенцією, не будуть надаватися стосовно певного виду доходу або майна, якщо з урахуванням всіх відповідних фактів та обставин можна дійти обґрунтованого висновку, що отримання такої вигоди було однією з головних цілей угоди чи операції, яка прямо або опосередковано створила підстави для такої вигоди, якщо не встановлено, що надання такої вигоди і за таких обставин узгоджується з метою та цілями відповідних положень цієї Конвенції.

18 червня 2021 року Закон України «Про ратифікацію протоколу про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно» (далі – Закон) направлено на підпис Президенту.

Надалі, очікувано, що внутрішньодержавні процедури будуть завершені Договірними Державами в цьому році і, відповідно, зміни до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів можуть набрати чинності вже з 01 січня 2022 року.

Таким чином, починаючи із 2022 року, у випадку завершення всіх ратифікаційних дій, застосовуватимуться нові ставки податку на доходи нерезидентів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Варто зазначити, що після підписання Протоколу до нього шляхом обміну нотами було внесено ряд змін, а саме нотами від 27 лютого 2019 року № 61219/36-012-522 і 28 лютого 2019 року MinBuza-2019.133408 та 17 серпня 2020 року № 61219/36-012-2012 і 9 вересня 2020 року MINBUZA-2020.615695.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2021

Перегляди 374

Прокоментувати