+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Звільнення від мит у ЄС – що потрібно знати українським експортерам?

14 жовтня, 2014 Ексклюзив

На період з 23 квітня по 01 листопада 2014 року Європейський Союз (далі – «ЄС») в односторонньому порядку звільнив товари походженням з України від ввізних мит, встановивши автономний преференційний режим (далі – «АПР»). Згідно з домовленостями від 12 вересня 2014 року ЄС має намір продовжити дію таких односторонніх преференцій для України до грудня 2015 року.

Далі ми розглянемо, що слід знати українським експортерам для використання тарифних преференцій при експорті товару для його продажу в країни ЄС.

В чому полягають преференції та на які товари вони розповсюджуються?

Регламентом ЄС від 16 квітня 2014 року № 374/2014 (далі – «Регламент № 374/2014») ввізні мита на товари українського походження скасовано або зменшено.

В ЄС встановлені тарифні квоти щодо певних категорій товарів1. Такі квоти обмежують застосування зменшених або 0-відсоткових ставок кількісними лімітами.

Інформацію щодо ставки мита, яка буде застосовуватися, а також про обсяг використання тарифних квот, можна отримати на сайті Європейської Комісії у розділі «Taxation and Customs Union» (підрозділ TARIC).

Які умови застосування преференційного режиму?

Умовою використання преференцій, наданих ЄС, є походження товарів з України. Цей факт має бути встановлений і підтверджений згідно з правилами походження товарів, які передбачені Регламентом ЄС від 02 липня 1993 року № 2454/1993 (далі – «Регламент № 2454/1993»).

Які товари вважаються такими, що походять з України?

Регламент ЄС № 2454/1993 передбачає, що товари вважаються такими, що походять із країни-бенефіціара, якщо вони:

  • повністю вироблені у цій країні; або
  • піддані достатній обробці.

Які товари є повністю виробленими в Україні?

Перелік індикаторів, що вказують на те, що товари є повністю виробленими у відповідній країні встановлений ст. 99 Регламенту ЄС № 2454/1993. Цей перелік наводимо у Додатку 1 до цього матеріалу.

Які товари є підданими достатній обробці?

Критерії, при виконанні яких товари вважаються такими, що піддані достатній переробці, встановлені окремо щодо кожної товарної групи (угруповання) Гармонізованої системи опису та кодування товарів2 (далі – «ГС»).

Здебільшого, по кожному товарному угрупованню встановлюються вимоги щодо мінімальної вартісної частки продуктів (матеріалів), які не походять з відповідної країни, та/ або вимоги до виробництва (термін виробництва, використання певних матеріалів тощо).

Наприклад, для товарів групи 06 ГС «Живі дерева та інші рослини; луковиці, коріння тощо; зрізані квіти та декоративні рослини» передбачається, що якщо у їх виробництві використовуються матеріали, що відносяться до групи 06, то вони мають повністю походити із країни-бенефіціара (України в нашому випадку). Якщо ж у виробництві беруть участь іноземні матеріали, то у ціні готового продукту їх частка не повинна перевищувати 50%.

А для фруктових та овочевих соків (товарна позиція 2009 ГС) передбачено можливість використання матеріалів будь-якої групи (за виключенням кінцевого продукту – соку), а вартість матеріалів 17 групи ГС «Цукор та кондитерські вироби з цукру» не повинна перевищувати 30% у ціні готового продукту.

Важливо, що ст. 102 Регламенту № 2454/1993 незалежно від товарного угруповання допускає можливість використання у виробництві кінцевого товару іноземних матеріалів за умови, що їх вартісна частка не буде перевищувати 10% ціни готового продукту. За таких обставин правило достатньої переробки вважається виконаним.

Чи є спеціальні правила для товарів, що походять з ЄС, та використовуються у виробництві?

Спеціальне правило щодо товарів, ввезених з ЄС, передбачене п. 2 ст. 98 Регламенту № 2454/1993.

Згідно з цим правилом товари з ЄС вважаються такими, що походять з України, за умови що в Україні вони піддаються операціям з переробки та такі операції не обмежені операціями, які входять до спеціального переліку «недостатньої переробки».

Це правило є важливим у випадку, якщо при виробництві в Україні застосовуються матеріали/ сировина з ЄС, а правила визначення походження вимагають використання лише українських матеріалів/ сировини відповідного виду для визнання готового продукту таким, що походить з України.

Які операції визнаються такими, що не є «достатньою переробкою»?

Перелік операцій, які не визнаються «достатньою переробкою» наведений у ст. 101 Регламенту ЄС № 2454/1993. Цей перелік наводимо у Додатку 2 до цього матеріалу.

Яким документом підтверджується походження з України?

Регламент ЄС № 374/2014 вимагає підтвердження країни походження товару Сертифікатом з перевезення товару форми EUR.1 (стаття 2 Регламенту ЄС № 374/2014 посилається тільки на положення Регламенту ЄС №2454/1993, які передбачають підтвердження країни походження або Сертифікатом з перевезення товару EUR.1, або декларацією про походження товарів [для поставки товарів вартістю менше 6000 євро]).

Який орган видає сертифікати EUR.1 в Україні? 

Регламент ЄС № 2454/1993 передбачає можливість видачі Сертифікатів з перевезення EUR.1 митними органами або іншими уповноваженими установами країни-бенефіціара.

В Україні митниці уповноважені на видачу Сертифікатів з перевезення EUR.1 поки що виключно в рамках використання тарифних преференцій, передбачених Угодою про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) (наказ Мінфіну від 29.05.2014 р. № 652).

Що ж стосується ввезення в ЄС, наразі Сертифікати з перевезення EUR.1 в цілях застосування тарифних преференцій по Регламенту № 374/2014 видають торгово-промислові палати. Їх повноваження видавати такі сертифікати встановлені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» та постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 р. № 255). Такої позиції притримується і Державна фіскальна служба України.

Які документи необхідно подати для отримання сертифікату EUR.1?

Орієнтовний перелік документів необхідний для отримання Сертифікату на перевезення EUR.1 наводимо у Додатку 3 до цього матеріалу.

Подавати зазначений перелік бажано супровідним листом, у якому навести опис обставин виробництва та аналіз норм законодавства ЄС, на підставі яких зроблено висновок про походження товару з України.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Додатки І, ІІ і ІІІ до Регламенту № 374/2014.

2Додаток XV до Регламенту № 2454/1993.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2014

Перегляди 2902

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році? 19 березня, 2018    139

Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 19 березня, 2018    30

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 28 лютого, 2018    2349

Зайва квапливість, точно так само як і повільність, веде до сумного кінця (Шекспір В.) 28 лютого, 2018    325

Як розводити друзів і впливати на людей – за мотивами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 14 лютого, 2018    1305

Як розводити друзів (тобто кредиторів) і впливати на людей (тобто товариство, що тобі не належить) – за мотивами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 14 лютого, 2018    1706

Tах-час: висновки та виклики для юристів 13 лютого, 2018    522

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: перші враження 07 лютого, 2018    586

Сертифікація продукції скасована: які наслідки? 07 лютого, 2018    388

Мораторій на проведення перевірок. Чи розповсюджується мораторій на проведення перевірок органами Державної фіскальної служби? 29 січня, 2018    407

До якого суду тепер йти… 12 січня, 2018    420

Досі під тиском: яка справжня мета контролюючих органів? 28 грудня, 2017    300

Прокоментувати