+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Спеціальні правила щодо постійних представництв нерезидентів у змінах ТЦУ з 01 січня 2018 року. До чого готуватися?

06 лютого, 2018 Ексклюзив

З 01 січня 2018 року ст. 39 ПК України доповнили спеціальними правилами щодо визнання контрольованими операцій нерезидента з його постійним представництвом в Україні. Так, доповнили пп. 39.2.1.1 ПК України абз. ґ):

«39.2.1.1. Контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:
…ґ) господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні».

Аналогічним чином доповнили й пп. 39.2.1.4 ст. 39, який містить визначення господарської операції для цілей трансфертного ціноутворення.

Таким чином, операції між нерезидентом та його постійним представництвом, що здійснюються починаючи з 1 січня можуть визнаватися контрольованими у випадку виконання «вартісного критерію».

Кодекс також доповнили спеціальним «вартісним критерієм» визнання таких операцій контрольованими. Так, пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПК України виклали у новій редакції й передбачили, що загальні критерії (річний дохід 150 млн грн та обсяг операцій 10 млн грн) для операцій за участі представництв не застосовуються. Натомість пп. 39.2.1.7 доповнили абз.4:

«Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік».

При цьому ми розуміємо, що до вказаних змін такі операції не повинні були визнаватися контрольованими в Україні. Такий підхід виглядає обґрунтованим з урахуванням загального визначення господарської операції з Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:
«господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства».

Нерезидент і його постійне представництво в Україні є одним підприємством і відповідно операції між нерезидентом і постійним представництвом не відповідають вказаному визначенню.

Однак змінами від 01 січня 2018 року спеціальне визначення господарських операцій для цілей трансфертного ціноутворення розширили і включили новий тип «гіпотетичних операцій» між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

При цьому операції з резидентами України не є контрольованими для представництва. Так, не виконується базове правило про те, що контрольованими можуть бути операції платника податків із нерезидентами. Але не варто забувати, що для резидента такі операції з представництвом можуть бути визнані контрольованими, зважаючи на статус представництва як нерезидента для цілей податку на прибуток.

Такий підхід підтримувався ДФС. Наприклад, в листі від 19.10.2015 р. № 21974/6/99-99-19-02-02-15 зазначається:

«…

Визнання з метою оподаткування згідно з пп. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Кодексу постійного представництва як платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента, не змінює його статусу як нерезидента. Враховуючи цю особливість постійного представництва нерезидента в Україні, операції резидента з постійним представництвом нерезидента для цілей трансфертного ціноутворення належать до операцій з нерезидентом.

Таким чином, резидент, який протягом звітного періоду здійснював контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента - пов'язаної особи з таким резидентом чи постійним представництвом нерезидента, що має юрисдикцію у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, зобов'язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції.

При цьому для постійного представництва нерезидента такі операції не вважаються контрольованими».


Чи означає це, що до 01 січня 2018 року постійні представництва були поза зоною контролю правил ТЦУ? Це питання не таке просте, як може здатися на перший погляд, і в певних випадках контролюючі органи можуть намагатися обґрунтувати, що в представництва були контрольовані операції і в попередніх періодах.

Можна очікувати, що з 01 січня 2018 року фіскальні органи почнуть звертати посилену увагу і на таких платників податків, як постійні представництва, зокрема в світлі правил ТЦУ. Тому радили б провести самоперевірку, в тому числі й попередніх періодів. ...

 

Повний текст статті доступний лише передплатникам сайту.

Перегляди 671

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Болгарію виключено з переліку «низькоподаткових» юрисдикцій для цілей ТЦУ 27 квітня, 2018    388

Штрафи з ТЦУ: чи правомірно штрафують за несвоєчасне подання звіту у періоді до 01 січня 2017 р.? 26 квітня, 2018    252

Штрафи в ТЦУ: загальний огляд 12 березня, 2018    754

Оновлено перелік «низькоподаткових» юрисдикцій, операції з якими визнаватимуться контрольованими 07 березня, 2018    1033

Спори з ТЦУ: уроки першого судового рішення в Україні по суті застосування методу «чистого прибутку» 23 лютого, 2018    564

Розширено коло операцій, які потенційно підпадають під 30 % коригування за пп. 140.5.4 ПК України та думки щодо практичного застосування цієї норми 22 січня, 2018    729

Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи 22 січня, 2018    593

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України 22 січня, 2018    395

Нові перехідні положення щодо самостійного коригування ТЦУ: знову більше питань ніж відповідей? 19 січня, 2018    381

«Звичайна ціна» Vs. «Ціна, визначена за принципом «витягнутої руки»». Чи поставлені крапки над «і»? 16 січня, 2018    528

Індивідуальна податкова консультація ДФС «Про порядок визначення звичайних цін» від 12.06.2017 р. 16 січня, 2018    271

Традиційні податкові подарунки «під ялинку» 05 січня, 2018    808

Прокоментувати