+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Витрати на правову допомогу адвоката: як визначати?

31 січня, 2018 Ексклюзив

Питання компенсації витрат досить важливі з точки зору визначення тактики та стратегії вирішення спорів, про що ми раніше писали в нашому інформаційному листі «Зміни в тактиці та стратегії у спорах з державними органами з огляду на зміну підходів у відшкодуванні витрат на правову допомогу». Питанню компенсації витрат, як досить важливому, була призначена низка інформаційних листів щодо попереднього правового регулювання:


Зміни до процесуального законодавства торкнулись і питання складу судових витрат. Так, відтепер витрати на правову допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. У зв'язку з цим виникає низка питань практичного характеру.

У цьому листі ми аналізуємо та розглядаємо в рамках нового законодавства такі аспекти:


  • Правова чи правнича допомога адвоката?

  • Які витрати враховуються для цілей розподілу?

  • Інша правнича допомога, пов’язана зі справою.

  • Вартість послуг помічника адвоката.

  • Витрати адвоката, необхідні для надання правової допомоги.

  • Підтвердження розміру витрат на правничу допомогу.

  • Критерії для визначення розміру витрат на оплату послуг адвоката.


Правова чи правнича допомога адвоката?

У першу чергу, слід зауважити, що тепер у законодавстві вживаються два терміни – «правнича допомога», зокрема у ст. 59 Конституції України, ч. 3 ст. 134 КАС України, ч. 2 ст. 126 ГПК України, ч. 2 ст. 137 ЦПК України, та «правова допомога», зокрема у розділі IV Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон про адвокатуру).

На нашу думку, з точки зору законодавства ці терміни мають синонімічний характер, тому в процесуальних документах та договорах можливе вживання як першого, так і другого терміну.

З точки зору лексикології, вбачається, що ці терміни теж мають синонімічне значення:

ПРАВНИЧИЙ, -а, -е. Те саме, що юридичний. Правнича фундація.(стор. 917, Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.–1440 с. ISBN 966-569-013-2).

ЮРИДИЧНИЙ, -а, -е. 1. Пов’язаний із законодавством, правовими нормами і практичним їх застосуванням. // Пов’язаний з вивченням і науковою розробкою правознавства, юриспруденції. // Признач. для підготовки юристів. 2. Який має офіційне право на що-небудь. 3. Прикм. до юрист. // Який складається з юристів. ** Юридична консультація – відділення колегії адвокатів, завданням якого є подання допомоги населенню з правових питань. Юридична особа – організація, підприємство, установа, окремий індивід, що мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових прав та виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі або в третейському суді. (стор. 1420, Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.–1440 с. ISBN 966-569-013-2).

ПРАВОВИЙ, -а, -е. Стос. до права (у 1, 2, 4 знач. ** Правова держава – в політико-юридичній теорії – держава, найважливішими ознаками якої є панування закону в усіх сферах суспільного життя; зв’язаність законом держави і її органів; судовий захист прав громадян і взаємна відповідальність держави та особи. (стор. 917, Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.–1440 с. ISBN 966-569-013-2).

ПРАВО, -а, с. 1. тільки одн. Законодавство; здійснювана державою форма законодавства, залежна від соціального устрою країни. 2. Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, що виражають волю панівного класу або всього народу. // Виборювані народом справедливі соціальний лад і законодавство. // Інтереси певної особи, суспільної групи і т. ін., які спираються на закон, релігійні постулати, давні звичаї і т. ін. // Обумовлений постановою держави, установи і т. ін. захист інтересів і можливостей особи щодо участі в чому-небудь, одержання чогось і т. ін. Авторське право. Вексельне право. // Сукупність міжнародних угод, договорів, що регулюють взаємовідносини держав у певних питаннях. Міжнародне право. Морське право. ** Право голосу – можливість брати участь в обговоренні й розв’язанні певних питань. Право власності – право, яке охороняється державою і згідно з яким власник володіє, користується та розпоряджається своєю власністю на свій розсуд. Банківське право, фін. – сукупність правових норм, які регулюють організацію та діяльність банків. Бюджетне право, фін. – встановлені державою правові норми, які визначають і регулюють бюджетну систему держави та окремих її складових. …4. Наука, що вивчає юриспруденцію; правознавство; суд.** Право першої ночі – середньовічний звичай, згідно з яким феодал міг узяти до себе дружину свого васала в першу ніч після весілля. Магдебурзьке право – феодальне право м. Магдебурга на самоврядування, що поширилося на ряд міст Німеччини, Польщі, Литви та України. (стр. 917, Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.–1440 с. ISBN 966-569-013-2).

Які витрати враховуються для цілей розподілу? ...

 

Повний текст статті доступний лише передплатникам сайту.

Перегляди 4925

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Огляд практики Верховного Суду з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2021 рік 06 жовтня, 2021    1312

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ: СКУПИЙ ПЛАТИТЬ ДВІЧІ (а за нового законодавства – вже тричі) 02 липня, 2021    442

Податкові пільги для нових значних інвестицій 02 квітня, 2021    1375

Огляд практики Верховного Суду з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2020 рік 26 лютого, 2021    2844

Відшкодування витрат на правничу допомогу, що підлягають сплаті після завершення судового розгляду 22 лютого, 2021    10013

Що змінилося з 01 січня 2021 року у сфері оподаткування? 02 лютого, 2021    4738

«Гра в одні ворота» – законодавець заблокував стягнення з держави боргів за рішеннями судів 22 травня, 2020    8405

Тонка межа: справляння податків VS експропріація інвестицій 14 травня, 2020    1005

Роль ЄСПЛ у спорах з питань податків в Україні 06 листопада, 2019    2793

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ
Нові правила. Монополізація. Невизначеність.
27 вересня, 2019    10173

Податковий спір: чим ще керуватися, крім Податкового кодексу? 28 серпня, 2019    1785

Огляд практики Верховного Суду з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2019 рік 02 серпня, 2019    1395

Прокоментувати