+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Витрати на правову допомогу адвоката: як визначати?

31 січня, 2018 Ексклюзив

Питання компенсації витрат досить важливі з точки зору визначення тактики та стратегії вирішення спорів, про що ми раніше писали в нашому інформаційному листі «Зміни в тактиці та стратегії у спорах з державними органами з огляду на зміну підходів у відшкодуванні витрат на правову допомогу». Питанню компенсації витрат, як досить важливому, була призначена низка інформаційних листів щодо попереднього правового регулювання:


Зміни до процесуального законодавства торкнулись і питання складу судових витрат. Так, відтепер витрати на правову допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. У зв'язку з цим виникає низка питань практичного характеру.

У цьому листі ми аналізуємо та розглядаємо в рамках нового законодавства такі аспекти:


  • Правова чи правнича допомога адвоката?

  • Які витрати враховуються для цілей розподілу?

  • Інша правнича допомога, пов’язана зі справою.

  • Вартість послуг помічника адвоката.

  • Витрати адвоката, необхідні для надання правової допомоги.

  • Підтвердження розміру витрат на правничу допомогу.

  • Критерії для визначення розміру витрат на оплату послуг адвоката.


Правова чи правнича допомога адвоката?

У першу чергу, слід зауважити, що тепер у законодавстві вживаються два терміни – «правнича допомога», зокрема у ст. 59 Конституції України, ч. 3 ст. 134 КАС України, ч. 2 ст. 126 ГПК України, ч. 2 ст. 137 ЦПК України, та «правова допомога», зокрема у розділі IV Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон про адвокатуру).

На нашу думку, з точки зору законодавства ці терміни мають синонімічний характер, тому в процесуальних документах та договорах можливе вживання як першого, так і другого терміну.

З точки зору лексикології, вбачається, що ці терміни теж мають синонімічне значення:

ПРАВНИЧИЙ, -а, -е. Те саме, що юридичний. Правнича фундація.(стор. 917, Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.–1440 с. ISBN 966-569-013-2).

ЮРИДИЧНИЙ, -а, -е. 1. Пов’язаний із законодавством, правовими нормами і практичним їх застосуванням. // Пов’язаний з вивченням і науковою розробкою правознавства, юриспруденції. // Признач. для підготовки юристів. 2. Який має офіційне право на що-небудь. 3. Прикм. до юрист. // Який складається з юристів. ** Юридична консультація – відділення колегії адвокатів, завданням якого є подання допомоги населенню з правових питань. Юридична особа – організація, підприємство, установа, окремий індивід, що мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових прав та виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі або в третейському суді. (стор. 1420, Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.–1440 с. ISBN 966-569-013-2).

ПРАВОВИЙ, -а, -е. Стос. до права (у 1, 2, 4 знач. ** Правова держава – в політико-юридичній теорії – держава, найважливішими ознаками якої є панування закону в усіх сферах суспільного життя; зв’язаність законом держави і її органів; судовий захист прав громадян і взаємна відповідальність держави та особи. (стор. 917, Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.–1440 с. ISBN 966-569-013-2).

ПРАВО, -а, с. 1. тільки одн. Законодавство; здійснювана державою форма законодавства, залежна від соціального устрою країни. 2. Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, що виражають волю панівного класу або всього народу. // Виборювані народом справедливі соціальний лад і законодавство. // Інтереси певної особи, суспільної групи і т. ін., які спираються на закон, релігійні постулати, давні звичаї і т. ін. // Обумовлений постановою держави, установи і т. ін. захист інтересів і можливостей особи щодо участі в чому-небудь, одержання чогось і т. ін. Авторське право. Вексельне право. // Сукупність міжнародних угод, договорів, що регулюють взаємовідносини держав у певних питаннях. Міжнародне право. Морське право. ** Право голосу – можливість брати участь в обговоренні й розв’язанні певних питань. Право власності – право, яке охороняється державою і згідно з яким власник володіє, користується та розпоряджається своєю власністю на свій розсуд. Банківське право, фін. – сукупність правових норм, які регулюють організацію та діяльність банків. Бюджетне право, фін. – встановлені державою правові норми, які визначають і регулюють бюджетну систему держави та окремих її складових. …4. Наука, що вивчає юриспруденцію; правознавство; суд.** Право першої ночі – середньовічний звичай, згідно з яким феодал міг узяти до себе дружину свого васала в першу ніч після весілля. Магдебурзьке право – феодальне право м. Магдебурга на самоврядування, що поширилося на ряд міст Німеччини, Польщі, Литви та України. (стр. 917, Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.–1440 с. ISBN 966-569-013-2).

Які витрати враховуються для цілей розподілу? ...

 

Повний текст статті доступний лише передплатникам сайту.

Перегляди 2897

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Інтерв’ю з Олександром Мініним із КМ Партнери, фірма-переможець 2019 року в Україні у сфері податків 13 серпня, 2018    594

Чи завершилась АТО?
Або «Я вам посылку принес… Только я вам ее не отдам»
03 серпня, 2018    2006

Огляд практики Верховного Суду з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2018 рік 16 липня, 2018    1208

З думок фантастів про податки, і не тільки. Роберт Хайнлайн. «Місяць – суворий господар» 09 липня, 2018    460

УСІ ВИ ОДНЕ 23 квітня, 2018    1074

Усі вільні 16 квітня, 2018    1009

Реальне призначення вироків за ст. 205 КК: чи є сенс у ст. 205 КК як такій? 06 квітня, 2018    1579

Право на поновлення строків на оскарження судового рішення vs. принцип остаточності судового рішення (res judicata) 06 квітня, 2018    5488

Перше «зразкове» рішення Верховного Суду в податкових спорах 06 квітня, 2018    1275

Оновлення! На розгляд Великої Палати Верховного Суду передано справу для «формування єдиної правозастосовчої практики» щодо оцінки вироку за ст. 205 КК відносно директора контрагента 23 березня, 2018    1989

Ухвала Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 21 лютого 2018 року 23 березня, 2018    1357

Зловживання процесуальними правами. Перша практика застосування судами положень КАСУ 20 березня, 2018    1289

Прокоментувати