+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Чи мають право податківці вимагати пояснень від платників податків?

05 березня, 2013 Ексклюзив

На практиці в багатьох випадках податківці вимагають від платників податків надання пояснень з певних питань. Досить часто в актах перевірок також зустрічається твердження, що пояснень під час перевірки платником податків надано не було.

А чи мають право взагалі податківці вимагати від платника податків надання пояснень?

У початковій редакції Податкового кодексу України містилися норми щодо права податкових органів витребувати пояснення. Однак це було негайно усунуто як невідповідність конституційним нормам за пропозиціями Президента. Так, у Пропозиціях Президента від 02.12.2010 р. (текст наявний на сайті ВР України: див. Пропозиції Президента України до Податкового кодексу України), направлених до Верховної Ради щодо негайних змін до Кодексу (які були відповідно підтримані Верховною Радою), серед недоліків Кодексу, які потребують негайного усунення, було, зокрема, зазначено:

… ІХ. Відсутність чіткого визначення порядку здійснення податкового контролю та збільшення адміністративного тиску

В. У Кодексі передбачено обов’язок платника податків під час перевірки давати пояснення з питань оподаткування (пункт 81.3 статті 81).”

Такий обов’язок суперечить Конституції України, якою встановлено, що будь-яка особа не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (стаття 63).  Основним Законом держави таким чином гарантовано право особи відмовитися давати такі пояснення з будь-якого питання, в тому числі і з питань оподаткування.

За цих обставин з Кодексу необхідно виключити норми про запровадження законодавчого примусу для платника податків давати пояснення з питань оподаткування. Натомість у Кодексі необхідно закріпити право платника податків відмовлятися від надання таких пояснень і передбачити законодавчі гарантії цього права.

“Зокрема, пропоную виключити:

  • у підпункті 16.1.8 пункту 16.1 статті 16 слова “давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами”;
  • у підпункті 20.1.2. пункту 20.1 статті 20 слова “та пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України”;
  • у пункті 20.1.23 слова “пояснень та”;
  • у пунктах 78.1.4 слово “обов’язковий”;
  • в абзаці другому підпункту 81.3 статті 81 слова “давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених цим Кодексом”;
  • підпункт 83.1.5 пункту 83.1 статті 83 виключити. …”

Такий підхід був підтриманий Верховною Радою, і Кодекс набув чинності в редакції від 02.12.2010 р., відповідно до якої вже було чітко видно відсутність права податкових органів вимагати пояснення.

Пізніше, щоправда, робилися спроби «поправити» Президента з цього питання. Так, законодавці «прогледіли» і відповідний «фінт» з Законом № 3609-VI від 07.07.2011 р., в якому було внесено зміни до пп. 20.1.2. Податкового кодексу, щоб таки надати право податковим органам вимагати надання пояснень. Цей підпункт вказаного закону був викладений у такій редакції:

«20.1.2. під час проведення перевірок вимагати … та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України…»

Тобто, як бачимо, повернули саме те положення, яке раніше було вилучено за прямою пропозицією Президента України як таке, що суперечить Конституції України.

Ми тоді звернули увагу на цей аспект в публічних коментарях у пресі (наприклад, стаття у виданні «Контракти» № 31-33 від 8 серпня 2011 року), на сайті (див. проект «Кодексу ні», матеріал від 12 липня 2011 року), а також шляхом безпосереднього звернення до Адміністрації Президента 12 липня 2011 року щодо вказаних дій, які суперечать офіційній позиції Президента, визначеній у публічному документі.

Вбачається, що цей момент можливо став тоді однією із причин, чому вказаний закон довго не підписувався Президентом, і розглядалися навіть варіанти повернення його до Верховної Ради. На певний момент був навіть виток інформації, що саме таке рішення прийняте (див., наприклад, статтю в «Економічній правді» від 1 серпня 2011 р.). Однак потім, наскільки ми розуміємо з огляду на нагальність інших змін за вказаним законом, він таки був підписаний Президентом, при цьому надавалася інформація, що відповідні виправлення з питання, що було порушене, будуть зроблені пізніше в робочому порядку з іншими законопроектами про внесення змін до Податкового кодексу.

Таке дійсно було зроблено Законом № 4834-VI від 24.05.2012 р., яким, зокрема, було встановлено:

«4. У статті 20: у пункті 20.1: у підпункті 20.1.2 слова «та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України» виключити ….»

Отже, тепер стаття 20 Податкового кодексу, чи будь-яка інша стаття, не надає права податківцям вимагати надання пояснень.

Оскільки посадові органи контролюючих органів повинні дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з Податковим кодексом та іншими відповідними законами України, то вимоги податківців про надання пояснень порушують вимоги ч. 2 ст. 19 Конституції України та зокрема пп. 21.1.1. ст. 21 та інших відповідних положень Податкового кодексу України.

Вимогами податківців про надання пояснень (якщо таке має місце) також фактично ігнорується та практично дискредитується позиція Президента (як гаранта Конституції) із розглянутого питання, яка висловлена публічно і підтверджена відповідними діями.

Власне, такі дії податківців просто не відповідають закону.

Як підсумок, податківці від платників податків пояснення вимагати не вправі.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2013

Перегляди 7646

Прокоментувати