+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Чи може бізнес працювати без паперових договорів?

08 серпня, 2017 Ексклюзив

Немає сенсу починати даний матеріал із розповіді про те, як стрімко все переходить в онлайн. Очевидним є те, що юридична спільнота має реагувати на такі нові виклики. Намагаючись наздогнати сучасні тенденції (або принаймні сильно від них не відстати) законодавство та практика потроху рухаються назустріч електронним договорам. Але чи створені в Україні умови для впевненої відмови від паперу, як носія інформації про домовленість сторін?


Теорія


Наразі кожен має принаймні загальні знання про електронну форму зберігання даних та приблизно уявляє, які аналоги паперових документів можуть бути використані у господарському обороті. Але для розуміння особливостей практичного застосування важливо розібратися з основною законодавчою термінологію.


Електронна форма


Правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі1. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо2:


  • його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони;

  • воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку;

  • він підписаний його стороною (сторонами).


Господарський кодекс також допускає застосування спрощених способів укладання договорів, розсудливо не даючи їм вичерпного переліку (обмін листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо)3.


Отже, чи можна вважати електронну форму різновидом письмової?


...

 

Повний текст статті доступний лише передплатникам сайту.

Перегляди 366

Прокоментувати