+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Чи лояльніший до платників податків оновлений Верховний Суд?
Порівнюємо рішення з митних питань за 2017 та 2018 рр.

01 квітня, 2019 Судова практика

Статистика – найточніша із усіх неточних наук.
Г. Флобер (1821- 1880)

Статистика – цікавий інструмент, що демонструє, які тенденції наразі ми можемо спостерігати у тій чи іншій сфері нашого життя. А з точки зору судової практики статистика дозволяє проаналізувати позицію суддів щодо визначеного питання чи його аспекту і, відповідно, дає можливість сторонам справи певним чином спрогнозувати результат.

Далі пропонуємо Вашій увазі статистичний аналіз рішень судів касаційної інстанції з митних питань, винесених протягом 2017 – 2018 рр.

Нагадаємо, що протягом 2017 р. рішення приймались ще Вищим адміністративним судом України (далі – ВАСУ), який припинив свою процесуальну діяльність з 15.12.2017 р. Відповідно, починаючи з 2018 р. справи розглядались вже Верховним Судом (далі – ВС), точніше, Касаційним адміністративним судом у складі ВС.

У цьому огляді маємо можливість порівняти, чи відрізняються позиції колегій суддів оновленого ВС по визначеним питанням від рішень, ухвалених ще за часів ВАСУ.

За 2017 р. у Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – ЄДРСР) доступно 373 рішення з митних питань, переважна більшість яких (298, або 79,9 % від загальної кількості) було вирішено на користь позивача.

У 2018 р. відсоток рішень, винесених ВС на користь позивача, значно зріс: з 346 рішень із митних питань, доступних у ЄДРСР, у 310 рішеннях (що становить 89,6 % від загальної кількості) позов було задоволено.

Традиційно всі справи, які стосуються митних питань, можливо віднести до певної категорії, а саме:

» категорія «митна вартість» – справи про визнання протиправними і скасування рішень про коригування митної вартості товарів;

» категорія «код товару» – справи про визнання протиправними і скасування рішень про визначення коду товару;

» категорія «країна походження товару» – справи про визнання протиправними і скасування карток відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення, пов’язані з питаннями щодо сертифікатів про походження товарів;

» категорія «податкові пільги» – справи про визнання протиправними і скасування карток відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення, пов’язані з питаннями щодо наявності податкових пільг;

» категорія «ППР» – справи про визнання нечинними і скасування податкових повідомлень-рішень (далі – ППР);

» категорія «стягнення» – справи про стягнення з Державного бюджету України надміру сплачених митних платежів внаслідок відмови митниці ДФС у поверненні таких сум;

» категорія «висновок про повернення коштів» – справи про визнання протиправними дій, які полягають у відмові повернення позивачу надміру сплачених митних платежів; визнання протиправною бездіяльності митниці ДФС (неподання висновку до органів казначейського обслуговування про повернення відповідних сум); та, відповідно, зобов’язання митного органу скласти і подати висновок до Головного управління Державної казначейської служби України про повернення з Державного бюджету України надміру сплачених митних платежів;

» категорія «інші» – справи, які не було віднесено до жодної з вищеперелічених категорій (наприклад, неприйняття рішення щодо пропуску товару через митний кордон України, питання внесення змін до митної декларації тощо).

Далі аналізуємо справи, вирішені ВАСУ та ВС безпосередньо за кожною категорією.

Як і в 2017 р., так і в 2018 р. переважна кількість справ із митних питань стосувалась саме питання визначення митної вартості товару (73,1 % та 74,8 % відповідно). На другому місці – справи з категорії «код товару» (близько 9,0 %). Найменше було розглянуто справ, які стосувались країни походження товару і податкових пільг (фактично менше 1,0 % усіх справ).

Водночас, у 2018 р. було розглянуто у два рази більше справ, які стосувались зобов’язання підготувати і подати висновок про повернення з Державного бюджету України надміру сплачених митних платежів (26 справ у 2018 р. проти 13 справ у 2017 р.).

Аналізуючи рішення за даними категоріями справ з точки зору позитивності рішення для позивача, можна зробити висновок, що оновлений ВС більш схильний до підтримання позиції платників податків у спорах, які стосуються визначення митної вартості (92,5 % рішень на користь позивача), підготовки висновку про повернення коштів (92,3 %) та визначення коду товару (90,3 %) у порівнянні з ВАСУ (80,6 %, 76,9 % та 82,9 % відповідно).

Усі рішення, які стосувались питання країни походження товарів та податкових пільг, були вирішені і ВС, і ВАСУ на користь позивача. Водночас, традиційно залишається невеликим відсоток рішень на користь платників податків у справах, які стосуються скасування ППР (ВС – 58,3 % проти 70 % ВАСУ).

Нижче наводимо дані щодо відсотка справ, вирішених ВАСУ та ВСУ у 2017 р. та 2018 р. відповідно на користь та не на користь позивача за кожною категорією, а також безпосередньо кількість таких справ.

Таким чином, підсумки першого року роботи оновленого ВС демонструють позитивну тенденцію для платників податків до збільшення відсотка справ, вирішених судом касаційної інстанції на їхню користь. Сподіваємося, що це є свідченням більш глибокого опрацювання колегіями питань, пов’язаних із митним оформленням товару, та стане важливим кроком на шляху до полегшення роботи бізнесу в Україні.

Перегляди 905

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

ЗДП (загальна декларація прибуття) підкралась непомітно 19 листопада, 2020    1961

Авторизовані економічні оператори (АЕО): хто може отримати цей статус? 14 січня, 2020    1360

В Україні з 01 січня 2020 р. змінено Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток та/або не є податковими резидентами держав своєї реєстрації 14 січня, 2020    5008

Статус авторизованого економічного оператора (АЕО) та його переваги 24 грудня, 2019    1172

Оновлення процедури митного оформлення за законом щодо авторизованих економічних операторів 16 грудня, 2019    459

Зміни Митного кодексу у зв’язку з авторизованими економічними операторами – спрощення, але не для всіх 28 листопада, 2019    1910

Зміни Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності – «зелене світло» паралельному імпорту 22 жовтня, 2019    2487

ФОП та митниця 16 жовтня, 2019    1342

Чому митна вартість – це проблема для «білого» бізнесу, а для «сірого» – можливість, або де передбачена законом система контролю митної вартості дає збій? 08 жовтня, 2019    1459

Система безвідповідальності за митні правопорушення. Що не так і що робити? 04 вересня, 2019    2557

Спецмито на всі товари з РФ: усім імпортерам приготуватися 16 травня, 2019    861

Митна вартість – знову гостра проблема: про що пам’ятати бізнесу 30 січня, 2019    3025

Прокоментувати