Звичайні ціни в неконтрольованих операціях: частина ІІ Пов’язані особи та нерезиденти повертаються…

10 Лютого, 2013 Інформаційні листи

20 грудня 2013 року Міністерство доходів і зборів України на офіційному сайті розмістило доопрацьований проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо використання поняття “звичайна ціна”)”, про початковий варіант якого йшлося в попередньому оглядовому листі наприкінці 2013 року.

В чому ж полягає основне доопрацювання? B тому, що новий підпункт 14.1.2291 Податкового кодексу, яким вводиться визначення терміну “справедлива ринкова ціна”, було значно розширено порівняно з початковим варіантом цього законопроекту.

Так, наразі в ньому чітко встановлюється, що для визначення справедливої ринкової ціни використовується метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) у порядку, визначеному пп. 39.3.3 Податкового кодексу з використанням джерел інформації, що визначені пп. 39.5.3 Податкового кодексу (абзац другий пп. 14.1.2291 Податкового кодексу).

В абзацах третьому-восьмому 14.1.2291 Податкового кодексу йде фактичне дублювання положень пп. 14.1.71 Податкового кодексу “звичайна ціна”, а в абзацах дев’ятому-тринадцятому передбачається, що:

  • обов’язок  доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню справедливої ринкової ціни, покладається на контролюючий орган у порядку, встановленому законом (п. 39.14 Податкового кодексу в редакції до 01.09.2013 р.);
  • під час проведення перевірки платника податку контролюючий орган  має право надати запит, а платник податку зобов’язаний обґрунтувати рівень договірних цін (п. 39.14 Податкового кодексу в редакції до 01.09.2013 р.);
  • визначені з застосуванням справедливих ринкових цін база, об’єкт оподаткування та інші показники податкового обліку використовуються контролюючим органом для проведення розрахунку податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності за результатами перевірки (п. 39.15 Податкового кодексу в редакції до 01.09.2013 р.);
  • прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами цієї перевірки та їх оскарження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 86 та 56 Податкового кодексу;
  • для товарів, раніше ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту або реімпорту, справедливою ринковою ціною на митній території України вважається ринкова ціна, але не нижче митної вартості товарів, з якої були сплачені податки та збори під час їх митного оформлення (п. 39.13 Податкового кодексу в редакції до 01.09.2013 р.).

Отже, щодо застосування справедливої ринкової ціни в неконтрольованих операціях маємо практично всі старі норми Податкового кодексу щодо звичайної ціни (в редакції, чинній до 01.09.2013 р.) з тією відмінністю, що наразі ці норми «працюючі», адже є конкретний механізм визначення звичайної, і, відповідно, справедливої ринкової ціни.

Далі – веселіше! У доопрацьованому законопроекті повертаються “улюблені” податківцями пп. 153.2.1 та 153.2.2 Податкового кодексу щодо застосування звичайних цін наразі у вигляді “справедливої ринкової ціни” до визначення доходу/ витрат по операціям з пов’язаними особами, неплатниками податку на прибуток (в тому числі нерезидентами), пільговиками (пп. 153.2.1-153.2.3 Податкового кодексу в редакції до 01.09.2013 р.). При цьому про допустиме 20 % відхилення договірних цін вже не згадується.

Щоправда, вводиться норма (пп. 153.2.4), згідно з якою зазначені правила не застосовуються до операцій “з фізичними особами-громадянами, які не займаються підприємницькою діяльністю”. Але тут відразу виникає питання: це стосується лише операцій з фізичними особами-громадянами України, а що стосовно осіб без громадянства та громадян інших держав? Якщо в керівництві підприємства працюють іноземці – громадяни інших держав, то до взаємовідносин з такими працівниками мають застосовуватись звичайні ціні у вигляді “справедливої ринкової ціни”?

І це ще не все… Серед найцікавішого:

“188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості, але не нижче справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими — звичайної ціни) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів…”

“198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня справедливих ринкових цін (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими — звичайних цін) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: <…>”.

Так що ж змінилося у зв’язку з запровадженням нових правил застосування звичайних цін виключно у контрольованих операціях? Де задеклароване звуження сфери застосування звичайних цін? У разі прийняття законопроекту в запропонованій редакції від 20 грудня 2013 року виходить, що всі обіцянки були зроблені з однією метою – запевнити платників податків, що запровадження спеціальних правил щодо контрольованих операцій та спеціальної звітності з “драконівськими” штрафами навіть за технічну помилку у такій звітності спрямовані на покращення їх “життя”…

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації. 

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2013

Перегляди 2661

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Звичайна ціна. Версія ДФСУ 20 Вересня, 2016    3416

Податок на виведений капітал в аспекті застосування звичайної ціни 29 Серпня, 2016    830

Електронний кабінет і податок на виведений капітал: кому це треба і навіщо? 17 Червня, 2016    11366

Звичайна ціна як база ПДВ, що це? 24 Лютого, 2016    1397

ПДВ, звичайно, непрямий податок, але ж не настільки… 18 Березня, 2015    2478

Звичайні ціни в неконтрольованих операціях 31 Жовтня, 2013    5762

Звичайна ціна як спосіб наповнення “дірки”, тобто бюджету 06 Вересня, 2012    7175

Прокоментувати