Виконуючий обов’язки Президента підписав закон щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру. Основні плюси і мінуси нового закону

30 Квітня, 2014 Інформаційні листи

9 квітня 2014 року Верховна Рада України прийняла, а 25 квітня 2014 року в.о. Президента України підписав Закон України № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» (прийнятий на базі законопроекту № 2436а від 27.06.2013 р.).

Даний закон стосується скасування ряду дозвільних процедур, спрощення господарської діяльності та вносить зміни до значної кількості нормативно-правових актів. Найбільше змін вноситься у закони, які регулюють відносини у сфері сільського господарства. Серед основних новацій, внесених Законом № 1193-VII, варто виділити такі:

  • в Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні»: скасування сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, а також сертифікації якості зерна та продуктів його переробки при здійсненні експортно-імпортних операцій із зерном та продуктами його переробки та їх переміщенні територією України. Варто зазначити, що подібних змін вже давно домагалися профільні аграрні, а також міжнародні бізнесові об’єднання. Так, зокрема, у сертифікатах якості зерна вказувалися по суті ті ж дані, що і у складських документах на зерно, тому фактично проводилася подвійна перевірка якості зерна;
  • в Законі України «Про захист рослин»: скасування необхідності отримання погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин; сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів (був необхідний при здійсненні торгівлі і обігу такої продукції на території України), а також сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження (був необхідний при експорті такої продукції);
  • в Законі України «Про пестициди і агрохімікати»: скасування необхідності отримання дозволу на використання протягом двох років залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, а також погодження Держсанепідслужби України на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень (раніше вимагалося наряду із дозволом від Мінприроди України);
  • в Законі України «Про охорону праці»: скасування необхідності отримання дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, якщо таке устаткування було прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Держгірпромнаглядом України;
  • в Законі України «Про охорону атмосферного повітря»: подовжено строк дії дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів першої групи, – до семи років, другої групи, – до десяти років, третьої групи, – встановлено необмежений строк дії).

Також Закон № 1193-VII вносить деякі зміни у загальні норми, що регулюють процедури, пов’язані з видачею документів дозвільного характеру. Зокрема, у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» пропонується встановити, що проміжні документи, висновки, погодження, необхідні для видачі документів дозвільного характеру, повинні отримуватися самим дозвільним органом, а не заявником.

Водночас, слід зазначити, що Закон № 1193-VII також містить і ризиковані для бізнесу норми. Так, до ст. 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» внесено наступне положення:

Дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
  • здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

З одного боку позитивом є те, що питання, пов’язані зі скасуванням дозвільного документу з підстав подання недостовірної інформації або порушення законодавства, віднесені до компетенції суду, а не органу виконавчої влади. Однак ця норма сама по собі встановлює додаткову дуже загальну підставу для скасування дозвільного документу, а саме: що дозвільний документ може бути скасований судом за будь-яке (навіть незначне) порушення законодавства, про яке раніше було вказано в приписі. Тому з нашої точки зору варто було б доповнити цю норму положенням про те, що суд може анулювати дозвільний документ за ті порушення законодавства, про які окремо вказано у спеціальних законах.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2014

Перегляди 2700

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Законом про дерегуляцію скасовано державну реєстрацію договорів комерційної концесії 16 Березня, 2015    1406

Новий закон щодо спрощення умов ведення бізнесу 11 Березня, 2015    3247

Спрощення процедури ліквідації фізичних осіб-підприємців та запровадження можливості вчинення реєстраційних дій щодо юридичних осіб, які прийняли рішення про припинення 16 Травня, 2014    6120

Новий закон щодо спрощення порядку відкриття бізнесу 29 Квітня, 2014    2290

У першому читанні прийнято законопроект щодо спрощення процедур сертифікації на ринку зерна України 23 Травня, 2013    3783

Прокоментувати