Уточнення податкових зобов’язань на підставі повідомлення контролюючого органу про наявність розбіжностей у порядку п. 201.6 ПК України

14 листопада, 2013 Інформаційні листи

Пункт 201.6 ПК України встановлює порядок направлення контролюючими органами платникам податків повідомлень про наявність у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних розбіжностей із даними контрагентів.

За результатами отримання такого повідомлення платник податків має право уточнити свої податкові зобов’язання без застосовування штрафних санкцій, передбачених розділом II ПК України.

На практиці податкові органи використовують приписи пункту 201.6 ПК України наступним чином: із посиланням на пункт 201.6 ПК України платнику податків направляється лист із проханням розглянути питання про подання уточнюючого розрахунку із сплатою суми недоплати та штрафу у розмірі 3 % або відобразити суму недоплати у декларації на наступний період із її збільшенням на суму штрафу у розмірі 5 %.

Обґрунтовуватись таке прохання може дуже просто: наприклад, отриманням певної інформації, що платник податків мав взаємовідносини із «сумнівним» платником податків. При цьому податковий орган навіть не утруднює себе ані поясненням, в чому саме полягає розбіжність, виявлена ним у реєстрі податкових накладних, ані наведенням переліку податкових накладних, щодо яких виявлено розбіжності.

Чи правомірні такі «прохання» та чи відповідають вони приписам пункту 201.6 ПК України?

Пункт 201.6 ПК України чітко встановлює підставу для направлення розглядуваного повідомлення: виявлення розбіжностей у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних. Відповідно, повідомлення повинно містити інформацію про те, яку саме розбіжність виявлено та наводити перелік податкових накладних щодо яких виявлена розбіжність. За відсутності такої інформації платник податків не буде мати змоги встановити, які саме показники податкової звітності він має право уточнити та у зв’язку із чим має бути здійснено таке уточнення. За таких умов платник податків позбавлений можливості прийняти рішення про наявність достатніх підстав для уточнення та скористатись правом на уточнення податкових зобов’язань у порядку, передбаченому п. 201.6 ПК України.

Тому, отримавши від контролюючих органів повідомлення із посиланням на п. 201.6 ПК України, яке не містить всієї необхідної для прийняття рішення про уточнення інформації, платник податків може надати контролюючому органу ввічливу відповідь про неможливість скористатись наданим платнику податків правом уточнити податкові зобов’язання. Обґрунтуванням такої відповіді може бути те, що податковий орган не повідомив платника податку про наявні розбіжності належним чином, тому платник податків не має змоги розглянути таке повідомлення та прийняти рішення про уточнення.

Слід також зауважити, що контролюючі органи намагаються прирівнювати процедуру уточнення податкової звітності на підставі п. 201.6 ПК України до процедури внесення до податкової звітності змін у порядку ст. 50 ПК України у зв’язку із самостійним виправленням помилок.

Нагадаємо, що ст.50 ПК України передбачає обов’язок сплатити штраф у розмірі 3 % або 5 % від суми заниженого податкового зобов’язання, в залежності від обраного порядку внесення змін при самостійному виявленні помилок та їх виправленні.

Водночас виправлення у порядку п. 201.6 ПК України у зв’язку із отриманням від податкового органу повідомлення про наявність розбіжностей у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних не є виправленням у зв’язку із самостійним виявленням помилок. У такому випадку платник податків виявив помилку не самостійно, а отримав повідомлення податкового органу про розбіжність.

Тому пропозиція податкового органу сплатити штраф у розмірі 3 % або 5 % від суми заниженого податкового зобов’язання при виправленні на підставі повідомлення у порядку п. 201.6 ПК України не відповідає приписам ПК України. Сплата такого штрафу ПК України не передбачена. Крім того, п. 201.6 ПК України прямо вказує на те, що платник податку має право уточнити податкові зобов’язання у порядку цього пункту без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II ПК України, який, в свою чергу, охоплює як штрафи при самостійному виправленні, так і штрафи, що застосовуються контролюючими органами.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2013

Перегляди 3232

Прокоментувати