ВАСУ нагадує судам про необхідність мотивування своїх рішень

16 листопада, 2017 Інформаційні листи

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своєму інформаційному листі від 24.10.2017 р. № 1426/09-14/17, з посиланням на лист Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі – Урядовий уповноважений), нагадав судам нижчих інстанцій про необхідність мотивування своїх судових рішень та довів до відома судів відповідні рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).

Так, Урядовий уповноважений повідомив ВАСУ про те, що Комітет Міністрів Ради Європи в рамках нагляду відповідно до ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) контролюватиме виконання Україною рішень у групі справ «Бендерський та інші проти України», до якої входять, крім, власне, справи «Бендерський проти України», також справи «Богатова проти України»; «Мала проти України»; «Петриченко проти України».

У всіх зазначених справах ЄСПЛ було встановлено порушення Україною п. 1 ст. 6 Конвенції

(«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення»)

у зв’язку з тим, що національні суди не врахували доречні та важливі аргументи заявників, які були вирішальними у справах, і тим самим не забезпечили право на справедливий судовий розгляд.

ВАСУ, серед іншого, нагадав, що:

  • у справі «Богатова проти України»1 ЄСПЛ відзначив, що національні суди, цілком ігноруючи аргументи заявниці, які були доречними та важливими, не надали належного обґрунтування своїм рішенням, що призвело до порушення права заявниці на справедливий судовий розгляд;
  • у справі «Мала проти України»2 ЄСПЛ встановлено, що у першому провадженні судами не надано жодних оцінок аргументу заявниці, який мав ключове значення для результатів першого провадження; у другому провадженні – через недоліки першого провадження суди були змушені послатися на розрахунок державної виконавчої служби, який згодом було визнано недійсним, замість посилання на розрахунок, наданий заявницею як остаточний документ;
  • у справі «Петриченко проти України»3 національні суди проігнорували доводи заявника, навіть, коли вони були конкретними, доречними та важливими.

Одним із загальних заходів, які має вжити Україна для виконання рішення у справі «Бендерський проти України», є організація та проведення навчальних заходів для суддів з тим, щоб усі судді розуміли важливість оцінки всіх ключових елементів доказів та опису їхньої оцінки в судових рішеннях, а також щодо застосування можливих заходів до суддів, таких як дисциплінарна відповідальність, за незабезпечення належного аналізу доказів, наданих сторонами4.

Принагідно зауважимо, що, власне, на проблемі вмотивованості рішень (а точніше – низькій якості та подекуди відсутності мотивування суддями рішень) експерти КМ Партнери звертали увагу ще у 2012 році5. Згодом проблемі вмотивованості судових рішень у податкових спорах було присвячене окреме дослідження, результати якого описані у брошурі «Проблеми вмотивованості рішень у податкових спорах».

Отже, проблема вмотивованості рішень, на яку звертав увагу ЄСПЛ, досі залишається актуальною для українських судів. Сподіваємося, що з проведенням судової реформи в Україні, вдасться побачити позитивні зрушення в цьому питанні.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Рішення у справі «Богатова проти України», заява № 5231/04.

2Рішення у справі «Мала проти України», заява № 4436/07.

3Рішення у справі «Петриченко проти України», заява № 2586/07.

4Статус виконавчого рішення у справі «Бендерський та інші проти України».

5Стаття «Ім’ям того, що таким чином», або коли «все пофіг».

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 435

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Огляд практики ЄСПЛ, актуальної для спорів, що виникають із питань оподаткування 22 Серпня, 2017    747

Зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами 12 Грудня, 2016    451

«Проблеми вмотивованості рішень у податкових спорах» (2012) 10 Грудня, 2013    2708

Нас почули: ВАСУ визначився яким повинно бути судове рішення 09 Жовтня, 2013    6529

Вмотивованість рішення в податкових спорах, або “ім’ям того, що таким чином” 04 Жовтня, 2012    13141

Прокоментувати