Стосовно врахування в складі витрат виплат фізичним особам за домовленістю сторін згідно з Податковим кодексом (Legal Alert 2011-2)

13 Січня, 2011 Інформаційні листи

Як Вам відомо, з 1 квітня 2011 року вступає в дію Розділ III “Податок на прибуток підприємств” Податкового кодексу України, положення якого замінять чинний нині Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (далі – “Закон про прибуток”).

У зв’язку з цим хотіли б звернути Вашу увагу на зміни в правилах визначення складу витрат на виплати фізичним особам за домовленістю сторін.

Так, чинна наразі норма пп. 5.6.1 Закону про прибуток дозволяє платникам податків при визначенні валових витрат включати до їх складу певні витрати на оплату праці фізичних осіб, і зокрема “будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін”.

Вказане формулювання пп. 5.6.1 Закону про прибуток дозволяє під “домовленістю сторін” розуміти колективний чи трудовий договір. Тобто, згідно з чинним законодавством, платник податку може передбачити певні виплати фізичній особі безпосередньо в трудовому договорі з такою особою, без необхідності їх передбачення також в колективному договорі.

Податковий кодекс, в основному зберігаючи формулювання пп. 5.6.1 Закону про прибуток, передбачає, однак, певне доповнення саме стосовно виплат, що розглядаються.

Так, відповідно до п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу, “до складу витрат платника податку включаються <…> будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін відповідно до колективних договорів (угод)“.

Як бачимо, Податковий кодекс звузив право платника податку на прибуток на включення виплат фізичним особам, що розглядаються, до складу витрат. Відтак, з моменту набрання чинності Розділом ІІІ Податкового кодексу, платник податку зможе відносити до складу витрат лише ті виплати фізичним особам, що передбачені в колективному договорі (угоді) з працівниками.

Відтак, для запобігання виникненню проблем при формуванні витрат, пов’язаних з розглядуваними виплатами фізичним особам, рекомендуємо до набрання чинності Розділом ІІІ “Податок на прибуток підприємств” Податкового кодексу врегулювати це питання в спосіб, встановлений Кодексом – а саме, шляхом передбачення відповідних виплат працівникам в колективних договорах.

Додатково зазначимо, що відповідно до ст. 3 Закону України “Про колективні договори та угоди”, колективний договір (угода) може бути укладений не лише з профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, але й з представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

Порядок обрання представника трудового колективу врегульований трудовим законодавством.

При цьому в колективному договорі системи преміювання чи заохочень можуть бути винесені в окремі додатки та викладені з використанням певних коефіцієнтів. Таким чином, можна буде дотримуватися певної індивідуальності під час визначення, наприклад, премії окремому працівникові.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Оглядовий лист українською та англійською мовами.

Завантажити pdf-файл оглядового листа (320,0 Kb)

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2011

Перегляди 6180

Прокоментувати