Ваших працівників призвали на навчальні збори чи мобілізацію? Трудові аспекти

05 квітня, 2014 Інформаційні листи

Як відомо, 1 березня 2014 року Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення1, згідно з яким Міністерству оборони України було доручено провести навчальні збори з військовозобов’язаними, а вже 18 березня 2014 року Указом Президента України від 17.03.2014 р. № 303/2014 була оголошена часткова мобілізація строком на 45 днів.

У зв’язку із зазначеним, багато роботодавців стикнулися з питаннями, пов’язаними з призовом їх  працівників на навчальні збори та/ або військову службу під час мобілізації: які документи має надати працівник роботодавцю на підтвердження призову та по закінченні участі у зборах/ при мобілізації, чи зберігається робоче місце за працівником у такий період, чи виплачується працівникові у такому випадку заробітна плата?

Передусім зазначимо, що необхідно розрізняти призов осіб, які знаходяться в запасі, на збори та призов під час мобілізації, тому що вони мають різні юридичні наслідки.

Збереження робочого місця та заробітної плати

Якщо працівник отримав повістку на прибуття для призову на збори, то відповідно до ч. 11 ст. 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» за призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів (включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад) зберігаються місце роботи, займана посада та середня заробітна плата. Зауважимо, що такі гарантії поширюються як на працівника за основним місцем роботи, так і на працівника, який виконує роботу за сумісництвом2.

Відповідно до п. 7 Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 12 березня 2007 року № 80 (далі – «Інструкція № 80»), звільняти працівників, призваних на збори, за ініціативи роботодавця можна лише у випадку ліквідації підприємства.

Стосовно окремих категорій працівників існують особливості. Так, відповідно до п. 7 Інструкції № 80, гарантії щодо виплати середньої заробітної плати на весь період зборів поширюються і на працівників, зайнятих на сезонних роботах, тих, які працюють за строковим трудовим договором, а також тимчасовим працівникам. Однак в цьому ж пункті Інструкції № 80 встановлено, що гарантії щодо збереження займаної посади (місця роботи) за такими працівниками зберігаються лише на час роботи, обумовленої трудовим договором.

Якщо працівник був призваний на військову службу під час мобілізації, то тут ситуація наступна. Статтею 119 Кодексу законів про працю (далі – «КЗпП»), у редакції, що діяла до 1 квітня 2014 року, було встановлено, що працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» (в тому числі й мобілізаційний обов’язок), надаються гарантії та пільги відповідно до такого закону. Однак в зазначеному законі гарантії щодо збереження місця роботи, займаної посади та середньої заробітної плати встановлюються лише щодо осіб, призваних на збори. Відтак правових підстав говорити про поширення таких гарантій для військовозобов’язаних, призваних під час мобілізації, не було.

З 1 квітня 2014 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» від 27.03.2014 р. № 1169-VII були внесені зміни до статті 119 КЗпП, якими встановлено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігаються місце роботи, займана посада та середня заробітна плата (тобто усі ті ж гарантії, що й при виклику на збори). Проте зазначимо, що у випадку мобілізації такі гарантії зберігаються за працівником на строк до одного року

Порядок розрахунок розміру середньої заробітної плати та здійснення виплат

Як зазначено, за працівниками, призваним на збори/ мобілізацію, зберігається середня заробітна плата. Відповідно до Інструкції № 80 середній заробіток для працівників, призваних на збори, розраховується роботодавцем відповідно до чинних нормативно-правових актів. Таким актом є Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений Постановою КМУ від 8 лютого 1995 року № 100. Це й же порядок застосовується і при розрахунку середньої заробітної плати для працівників, призваних під час мобілізації.

Зазначимо, що у разі призову на збори згідно з п. 8 Інструкції № 80, роботодавець зобов’язаний до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори виплатити працівникові заробітну плату за відпрацьований час, а також наперед виплатити середню заробітну плату за перші півмісяця зборів.

Що стосується решти часу перебування на зборах, то виплата середньої заробітної плати провадиться у звичайні строки, встановлені на підприємстві3, звичайно ж з урахуванням вимог статті 115 КЗпП (не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів).

Законодавство не встановлює особливостей виплати середньої заробітної плати працівникам за призовом під час мобілізації, тому ми вважаємо, що в такому випадку варто керуватися встановленим на підприємстві порядком нарахування та виплати заробітної плати працівникам, тобто здійснювати виплату середньої заробітної плати мобілізованим працівникам у встановлені строки та періодичність.

Відшкодування виплат за час зборів/ мобілізації

Відповідно до ч. 13 ст. 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» виплата працівникові середньої заробітної плати за весь період зборів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок регламентований Постановою КМУ «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів» від 23.11.2006 р. № 1644. Відповідно до п. 2 зазначеного порядку виплата середнього заробітку військовозобов’язаним, призваним на збори, проводиться роботодавцями з наступним відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті. З урахуванням стану державного бюджету, зараз важко сказати чи зможуть реально роботодавці отримати таку компенсацію.

У будь-якому разі зазначимо, що для того аби повернути сплачені кошти, роботодавець подає до військового комісаріату, в якому перебувають на обліку військовозобов’язані працівники, рахунки для оплати. До рахунків додаються відомості на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов’язаним, призваним на збори, згідно з формою, встановленою Інструкцією № 80. Інструкцією не визначені строки, в які роботодавець має подати такі документи. Радимо це робити одразу як у роботодавця будуть наявні усі підтверджуючі документи участі працівника у зборах (див. нижче).

Що ж стосується виплат працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, то законодавством не передбачена їх компенсація роботодавцям за рахунок державного бюджету. Таким чином, такі виплати є витратами роботодавця.

Документальне підтвердження та оформлення

Відповідно до ч. 9 ст. 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» про прибуття для призову на збори військовозобов’язаним надається повістка районного (міського) військового комісаріату. В такій повістці зазначається пункт та термін, в який має з’явитися військовозобов’язаний на збори.

Якщо працівник був призваний на військову службу під час мобілізації, то підтверджуючим документом призову можуть бути мобілізаційні розпорядження, повістка або розпорядження військових комісарів4.

Після отримання повістки чи іншого підтверджуючого документу роботодавець видає наказ про увільнення працівника від роботи на час проходження зборів/ призову під час мобілізації. У такому наказі необхідно зробити посилання на документ, що є підставою для його видачі (тобто зазначити повістку, розпорядження і т.д., що стали підставою для увільнення працівника).

Підтвердженням участі працівника у навчальних зборах/ призову під час мобілізації є відповідний запис в військово-облікових документах5(у військовому квитку чи посвідченні про приписку до призовної дільниці)6.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Указ Президента України № 189/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України».

2П. 7 Інструкції  про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 12 березня 2007 року № 80.

3П. 8 Інструкції № 80.

4Ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

5П. 4.7 Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України, затвердженої наказ Міністерства оборони України від 11 листопада 2009 року № 560 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 5 квітня 2013 року № 245).

6Наказ Міністра оборони України від 15.12.2010 р. № 660 «Про затвердження Інструкції з організації ведення  військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах».

Продовження матеріалу: Зміни в законодавстві щодо мобілізованих працівників

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2014

Перегляди 13734

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Індексація заробітної плати. Які ризики? 28 березня, 2016    1878

Як правомірно здійснювати контроль за виконанням працівниками трудових обов’язків 17 березня, 2016    2466

Визначений механізм для накладення штрафів за порушення трудового законодавства 23 лютого, 2016    1789

Легалізація оплати праці. Нове у регулюванні трудових відносин та відповідальності роботодавця 04 лютого, 2015    5216

Зміни в законодавстві щодо мобілізованих працівників 18 червня, 2014    5306

Навчаєте працівників? Податкові аспекти 23 грудня, 2013    2416

Оподаткування праці: міркування для бізнесу 29 листопада, 2013    2976

Дозвіл на працевлаштування іноземців: “спрощення” процедури 23 липня, 2013    7389

Податкові наслідки для працівника у зв’язку з використанням службового автомобіля в лізингу 25 грудня, 2012    5143

Зміни щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю 14 червня, 2012    4632

Ризики, пов’язані зі встановленням заробітної плати працівників в іноземній валюті 08 травня, 2012    10334

Трудовий договір та виникнення трудових відносин згідно з проектом Трудового кодексу України 08 травня, 2012    9667

Прокоментувати