Якщо витрати в 2015 ще ні, а в 2016 вже ні – допоможе вам Мінфін

26 Квітня, 2016 Інформаційні листи

Міністерство фінансів України у Листі № 31-11410-06-5/11705 від 22 квітня 2016 року надало роз’яснення щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку витрат, по яким не були отримані первинні документи. Проблема врахування витрат в бухгалтерському та податковому обліку вже була розглянута в одному з наших попередніх інформаційних листів.

У Листі Мінфіну окреслено два шляхи вирішення зазначеної проблеми залежно від ситуації. В якості першого варіанта Мінфін пропонує формувати такі витрати на підставі бухгалтерської довідки, складеної відповідальною особою на підприємстві. Такий підхід, насамперед, обґрунтовується одним із основних принципів бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме принципом нарахування та відповідності доходів і витрат.

Разом з тим слід зазначити, що чинні положення (стандарти) бухгалтерського обліку не передбачають можливості формування витрат на підставі саме бухгалтерської довідки. Тому застосування запропонованого підходу, на нашу думку, супроводжуються певними ризиками для підприємств, навіть враховуючи наведений Лист Мінфіну, який першочергово має рекомендаційний характер.

В якості другого варіанта Мінфін наголошує на можливості створення забезпечення (резерву) для відшкодування майбутніх витрат відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Після отримання первинних документів такі забезпечення підлягають відповідному коригуванню. На нашу думку, зазначений підхід є більш обґрунтованим, оскільки прямо випливає з Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Для повноти викладення зауважимо, що обрання методики формування витрат, які не підтверджені первинними документами, повністю залежить від самого підприємства. Водночас Мінфін також чітко вказав на необхідність закріплення обраної методики врахування таких витрат саме в обліковій політиці підприємства.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 472

Прокоментувати