Індексація основних засобів у 2015 році

25 Січня, 2016 Інформаційні листи

Податковий кодекс України (далі – «ПК») у редакції до 01.01.2015 року містив положення, які дозволяли платникам податків здійснювати переоцінку основних засобів у податковому обліку на річний індекс інфляції, за умови перевищення ним 10%.

Так, можливість індексації була передбачена пп. 146.21 ПК, відповідно до якого:

«146.21. Платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

К і = [І (а-1) – 10] : 100,

де І (а-1) – індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення К і не перевищує одиниці, індексація не проводиться.»

Відповідно до абз. 4 тієї ж статті, індексація проводилася наступним чином: «Збільшення вартості об’єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року».

Відповідно до п. 1 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (надалі – «НП(с)БО 1») – баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Відповідно, датою балансу є 31 грудня. Тобто, підприємства мали право збільшити в податковому обліку вартість об’єктів амортизації станом на 31 грудня 2014 року за формулою, визначеною у пп. 146.21 ПК.

Водночас, в редакції після 01.01.2015 року в ПК був включений п. 11 підрозділу 4 РОЗДІЛУ ХХ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ», відповідно до якого при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів їх балансова вартість станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144-146 та 148 ПК у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Відповідно, підприємства, які здійснили індексацію станом на 31 грудня 2014 року за правилами пп. 146.21 ПК, для цілей розрахунку податкової амортизації в 2015 році враховують вартість основних засобів, збільшену на індекс інфляції. При цьому така індексація проводилася саме в податковому обліку та ніяким чином не впливає на фінансовий результат, а лише збільшує амортизаційні відрахування для цілей оподаткування податком на прибуток.

Питання переоцінки основних засобів для цілей фінансового обліку розглядаються в окремому оглядовому листі.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 2916

Прокоментувати