Трансфертне ціноутворення та митна оцінка: як скористатися збігом об’єкта цих механізмів контролю цін?

01 Серпня, 2014 Ексклюзив

Співвідношення правил трансфертного ціноутворення та митної оцінки

«…механізми трансфертного ціноутворення та визначення митної вартості мають багато спільного, але є і суттєві відмінності…»

До зовнішньоекономічних операцій з товарами можуть застосовуватися як правила трансфертного ціноутворення, так і визначення митної вартості.

При цьому механізми трансфертного ціноутворення та визначення митної вартості мають багато спільного. Але є і суттєві відмінності, включаючи і державні органи, на які покладений безпосередній контроль за дотриманням встановлених правил, та способи контролю. Так, методи контролю за митною вартістю наразі передбачають переважно контроль на етапі митного оформлення товарів, що відбувається майже одночасно з операцією, тоді як контроль за правилами трансфертного ціноутворення відбувається принаймні наступного року за роком, в якому здійснювалася операція.

Деякі відмінності є і в методах визначення обґрунтованого рівня ціни. Особливістю митної оцінки є те, що при визначенні митної вартості за ціною договору щодо оцінюваних товарів договірна ціна може коригуватися – до неї можуть як додаватися окремі елементи (наприклад, роялті), так і відніматися (наприклад, транспортні витрати після ввезення на митну територію України). Саме тому визначення митної вартості за ціною договору є окремим методом, який є основним для цілей митної оцінки.

Що ж стосується трансфертного ціноутворення, то тут базовим методом є метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), який, по суті, є аналогом методів визначення митної вартості за ціною договору щодо ідентичних товарів та за ціною договору щодо подібних товарів.

В таблиці 1 наведені основні спільні і відмінні риси цих механізмів податкового контролю.

<…>

Визнання договірної ціни при митному оформленні = визнання її ринкового характеру

На практиці у певних випадках для одних і тих же операцій з постачання товару застосовуватимуться обидва ці механізми контролю за ціноутворенням. Зокрема, такими випадками є:


  • придбання товарів у пов’язаних осіб-нерезидентів з їх ввезенням в Україну;

  • придбання товарів з ввезенням в Україну у нерезидентів, що зареєстровані у країнах з низьким рівнем оподаткування.

Хоча загальною метою контролю в обох цих випадках є забезпечення надходження належної суми податків у бюджет, спрямованість контролю є діаметрально протилежною.

Так, зважаючи на те, що ПДВ та, за певними виключеннями, мито розраховуються у відсотках до бази оподаткування, контроль митної вартості направлений на виявлення її заниження. Тому відповідно до рішень про коригування митної вартості така вартість зазвичай переглядається у бік збільшення. За останні роки таке коригування митної вартості відчули на собі більшість українських імпортерів.

В свою чергу, в ситуації придбання імпортних товарів контроль за трансфертним ціноутворенням направлений на виявлення завищення ціни придбаних товарів, що дозволяє за результатами контролю збільшити об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств та визначити додаткові зобов’язання з цього податку.

«…загальною метою контролю в обох цих випадках є забезпечення надходження належної суми податків у бюджет, спрямованість контролю є діаметрально протилежною…»

Платники податків можуть використати таку ситуацію на свою користь.

<…>

Митний орган визнав договірну ціну заниженою = безпідставність визнання її завищеною для цілей трансфертного ціноутворення

Ще цікавіша ситуація виникає у випадку, якщо митний орган не погоджується з застосуванням методу визначення митної вартості за договірною ціною та коригує митну вартість у сторону збільшення за ціною договору щодо ідентичних чи подібних товарів.

<…>

Міжнародний досвід

Проблематика співвідношення правил митної оцінки та трансфертного ціноутворення є предметом дискусій різноманітних міжнародних організацій та форумів, що займаються податкової політикою. Однозначної відповіді на це питання немає.

<…>

Коригуємо податкові зобов’язання виходячи з «ринкової» ціни, встановленої на митниці?

«Митниця констатувала, що ринковий рівень цін є вищим за ціну, за якою придбано товар, то чому б не спробувати самостійно відкоригувати і податкові витрати у бік збільшення й зменшити об’єкт оподаткування податком на прибуток…»

<…>

Використання документації, розробленої для цілей трансфертного ціноутворення, для обґрунтування митної вартості

Відповідно до пп. 39.4.7 та 39.4.8 ст. 39 ПК України платники податків на запит податкового органу зобов’язані подати документацію, що має містити обґрунтування відповідності договірних цін рівню звичайних цін.

<…>

Коментар представників митниці

Робочий проект матеріалу обговорили з представниками митниці, які неофіційно висловили свої погляди з цього приводу, найцікавіші з яких ми наводимо нижче:

<…>

 

Повний текст статті доступний лише передплатникам сайту.

Перегляди 3918

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Постанова КМУ № 724: орієнтовні показники митної вартості – нові проблеми для імпорту 03 Жовтня, 2015    1758

Огляд останньої судової практики щодо митної вартості 18 Березня, 2015    4217

Митні органи зобов’язані обґрунтувати вибір методу визначення митної вартості товарів: судова практика 19 Серпня, 2013    8641

Митні органи мають право застосовувати кожний наступний метод визначення митної вартості товарів, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу. При цьому митні органи зобов’язані обґрунтувати неможливість застосування кожного з попередніх методів, в тому числі неможливість визнання заявленої декларантом митної вартості. 08 листопада, 2012    6161

Трансфертне ціноутворення та митна вартість (програмна заява Міжнародної Торгової Палати) 21 Вересня, 2012    4394

Визначення митної вартості товарів, що імпортуються від споріднених осіб 23 Вересня, 2008    5949

Прокоментувати