Огляд останньої судової практики щодо дотримання правил визначення країни походження товарів

25 Серпня, 2015 Судова практика

І. Щодо формальних недоліків сертифікатів про країну походження


Наявність формальних неточностей у поданих до митного оформлення документах, що підтверджують преференційне походження товарів, використовується митниками як формальний привід для відмови у преференціях.
 
Аналіз практики ВАСУ дозволяє прослідкувати такі тенденції спорів у подібних випадках:

1.1.

ВАСУ вказує на відсутність підстав для застосування режиму вільної торгівлі у таких випадках:


  • наявності на сертифікатах про походження креслень, дописок, додаткових записів;

  • незаповнення граф, які обов’язково мають бути заповненими;

  • наявності розбіжностей між відомостями сертифіката та ідентифікаційними характеристиками товарів тощо.


Наприклад, у рішенні ВАСУ від 15.01.2015 р. у справі № 805/9525/13-а детально розглянуто недоліки сертифіката про походження, а саме:

«…сертифікат визнано недійсним для цілей надання товару, зазначеному в ньому, режиму вільної торгівлі по причині порушення …: в графі 5 сертифіката походження зазначено «Видано згодом», при цьому дата фактичного вивезення товару (05.12.2012 р.) датована однією датою з сертифікатом (05.12.2012 р.), чим порушено вимоги пункту 8.1 вказаних Правил, який передбачає, що позначка митного органу про фактичне вивезення товару повинна бути датована більш раннім числом, ніж дата видачі сертифіката; при заповненні графи 10 сертифіката «Кількість товару» не зазначена вага брутто, як це передбачено вимогами пункту 7.4 вказаних Правил; кількість товару, зазначена в графі 10 сертифіката (55 000 кг) не відображала фактичну кількість товару, заявленого до митного оформлення та зазначеного в з/д накладній (47 402 кг), невідповідність складала 13,8 %. При цьому з/д накладна оформлена 01.12.2012 р., тобто до моменту видачі сертифікату походження (05.12.2012 р.), коли відомості про фактичну кількість товару були вже відомі; рахунок-проформа, зазначена в графі 11 сертифіката, не відображала фінансові та кількісні параметри партії товару, заявленої до митного оформлення, не відповідала кількості товару, зазначеній в графі 10 сертифіката, та не містила відомості про імпортера (отримувача товару), що унеможливлювало ідентифікацію товару, на який виданий сертифікат, до заявленої партії товару.

… колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій щодо відсутності підстав для задоволення позову».

1.2.

Непоодинокі випадки описок, які допускають уповноважені органи (зазвичай торгово-промислові палати) країн експорту.

У рішенні ВАСУ від 24.03.2014 р. № 822/1047/13-а сертифікат про походження містив помилкові відомості щодо критерію достатньої обробки (помилка у написанні цифр). Уповноваженим органом країни експорту надано дійсний сертифікат із правильним критерієм дотримання правил походження – достатньої обробки.

ВАСУ визнав допустимість надання режиму вільної торгівлі за даною поставкою на підставі «нового» сертифіката, який був в подальшому наданий митниці.

1.3.

В певних випадках сертифікат про підтвердження походження товару з країн СНД видається після дати фактичного вивезення товару з країни експорту.

Згідно з Правилами визначення країни походження СНД (ратифіковані Законом України від 06.07.2011 р. № 3592-VI) у такому випадку ставиться помітка «Видано згодом». Якщо така помітка наявна, то дата видачі сертифіката має бути пізніше, аніж позначка митного органу на вивізній декларації.

Рішенням ВАСУ від 08.04.2014 р. у справі № 823/547/13-а визнано правомірним скасування режиму вільної торгівлі з огляду на видачу сертифікату із написом «Видано згодом» до дати фактичного вивезення товарів.

 

Повний текст статті доступний лише клієнтам WTS Consulting, LLC та передплатникам сайту.

Перегляди 1267

Прокоментувати