Огляд судової практики з питань, пов’язаних з оскарженням рішень щодо класифікації товарів для митних цілей, які виносяться під час митного оформлення

22 Вересня, 2014 Судова практика

Загалом спори, пов’язані зі зміною кодів товарів, у першу чергу залежать від конкретних характеристик цих товарів, а також описів і приміток, наведених в УКТЗЕД. При цьому виникає досить багато спільних питань, які можуть виникнути у будь-якому спорі, пов’язаному з оскарженням рішення про визначення коду товару. Нижче наводимо огляд судової практики з таких питань.


1.Порушення процедури прийняття рішення про класифікацію товару


На практиці часто виникають ситуації, коли рішення про класифікацію товару приймається з порушенням встановленої процедури. У зв’язку з цим, Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) звертає увагу на таке:


1.1.


Відповідно до ухвали ВАСУ від 20.03.2014 у справі К/9991/1756/11:


«Під час прийняття рішення № КТ … відповідачем не повідомлялось позивачу про те, що у нього виникли сумніви у правильності визначення коду товару та не пропонувалось надати додаткові документи для обґрунтування своєї позиції».

Тобто у кожному випадку, якщо у митниці виникли сумніви щодо класифікації товарів для митних цілей, митники зобов’язані тим чи іншим способом повідомити декларанта, в тому числі з метою надання останнім додаткових документів.


1.2.


Відповідно до ухвали ВАСУ від 13.02.2014 у справі № К/800/66112/13 :


«З огляду на відсутність жодного нормативно-правового чи технічного обґрунтування того, яким чином вказані митницею характеристики свідчать про те, що такий транспортний засіб є вантажопасажирським, колегія суддів вважає рішенням митниці таким, що ґрунтується лише на припущенні…».

Суд вказує на обов’язок митниці надавати не тільки нормативне обґрунтування своєї позиції щодо зміни коду (яке у переважній більшості випадків на практиці зводиться до цитування норм, положень УКТЗЕД та пояснень до УКТЗЕД), а й технічного обґрунтування. Принагідно зауважимо, що рішення про класифікацію товару приймається на підставі встановлених характеристик товару , які є визначальними для класифікації товару, згідно з Основними правилами інтерпретації УКТЗЕД (Порядок роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 650).

 

Повний текст статті доступний лише клієнтам WTS Consulting, LLC та передплатникам сайту.

Перегляди 1261

Прокоментувати