2006: to pay or not to pay a tax for the sale of the real estate?

author: Marat Vyskrebtsov

source: "Pravovyi Tyzhden", # 16

21 November, 2006 Press

Comment